Category: Gen Anahtarı

Gen Anahtarlarında Hologenetik Profil Nedir

Hologenetik Profil, üç farklı dizilim ve geçişlerle birbirine bağlanan 11 Küreden oluşan kendinden kendine bir yolculuktur. Her Küre, doğum saati-yeri ve tarihi ile etkinleşen Anahtarların aktivasyonudur, genekeys.com/free-profile web sitesinden ücretsiz kendi profilinizi erişim sağlayabilirsiniz....

Gen Anahtarı 45. Kendi Benzersizliğimizin Hediyesi

HAKİMİYET – BİR ARAYA GELMEK 8-13 haziran tarihleri arasında 45.gen anahtarı transitindeyiz. Başka bir Gen Anahtar Kapısına   geçiyoruz.   Her Gen Anahtarı, zamansız bilgi ve bilgelik ansiklopedisine açılan bir  portaldır.    Gen Anahtarları üzerine tefekkür ve...

35.Gen Anahtarı İçinizdeki Kahraman Macera

2- 6 HAZİRAN 2022 TARİHLERİ ARASINDA 35.GEN ANAHTARI TRANSİTİNDEYİZ;SOLUCAN DELİKLERİ VE MUCİZELER, Gen Anahtarı, Açlığın Gölgesinden Sınırsızlığın Özüne (Siddhi’sine) hareket eder ve bu, Macera Yoludur. Gen Anahtar Bilgeliği Kaderimiz DNA’mızın içinde mi yazılı? Richard...

Tefekkür Sanatı Gen Anahtarları

Tefekkür, tam olarak nedir? İnsan Tasarımının kurucusu Richard Rudd’ın dediği gibi, “Gerçeğe ulaşmanın üç klasik yolu vardır. Bunlar: Meditasyon Yolu, Konsantrasyon Yolu ve Tefekkür Yolu.” Gerçeğe Giden Üç Yol Meditasyon Yolu Yin yoludur ve...

Gen Anahtarı 16 Kayıtsızlık Çok yönlülük Ustalık

Armağan, kalp, beden ve zihin sentezleyerek holografik olarak öğrenir. Bu Gen Anahtarı mükemmellik ile ilgilidir. Kayıtsızlık denklemden çıkarıldığında, tüm bu beceri ve doğal yetenek, bireysel şöhret ve servet yerine bütüne hizmet etmek için kullanılabilir....

27 Mayıs – 1 Haziran 2022 16. Gen Anahtarı Transiti Çok Yönlülük

Kayıtsızlığın Gölgesinden Ustalığın Özüne hareket eder ve bu Çok Yönlülük Yoludur. Anahtar Kelimeler: SPONTANLIK – YETENEK – İNCELİKSeçicilik, Açıklık, MerakMeraklı’yı Somutlaştıralım;Meraklı’da heyecanın, gençliğin ve yaratıcılığın vücut bulduğunu görüyoruz. Bu arketip, ifade ve deney yoluyla...

20. Gen Anahtarı Transiti 21 Mayıs – 26 Mayıs 2022 Kutsal Om

Gen Anahtarının enerjisi, Yüzeyselliğin Gölgesinden Güven Armağanı aracılığıyla Mevcudiyetin Varlığın Özüne hareket eder. Kendine Güvenmenin Yoludur. 20. Gen Anahtarı, Gen Anahtarlarını anlamak için çok önemlidir. Çince’deki orijinal adı ‘tefekkür’ olarak yorumlanabilir. 20.kapının felsefesi, dışarı...

8.Gen Anahtarı Birlik ve Refaha Doğru

15-20 Mayıs 8 Gen Anahtarı transiti ATEŞ ve Su Ailesi 8.Gen Anahtarı Gırtlak enerji merkezinden hareket eder ve amacı Ateş Ailesinin eril gücüyle kendi dişil gücünü birleştirerek doğurmak, beslemek ve korumaktır. Bu iki Gen...

11.Gen Anahtarı Işığın ve Sözün Gücü

Kadim I Ching 11. Altıgene “Barış” adını verdi. Simgesi yer ve göktür. İkisinin güçleri derinlik ve uyumun içinde birleşmiştir. Buda evrene ve dünyaya birlik, barış ve bereket getirmektedir. Bu başarıdır. Dünyada, insan dünyasında toplumsal...

23.Gen Anahtarı Yaşam ve Ölüm Ailesi

9-14 Mayıs 23. Gen Anahtarı transitiBilgelik ve Merhamet fraktalının Yaşam ve Ölüm Ailesine ait 23.Gen anahtarı alçak frekans boyutunda zorluk ilk önce hayata uyum sağlamayı ve yaşamın içinde karanlık ve aydınlık arasında denge kurmayı...

27.Gen Anahtarı Tarafsız Olma Yeteneği

22-27 Nisan haftasını etkileyen 27. Gen Anahtarıdır. 27 Gen Anahtarı transiti döneminde gözlem yapmanız gerekenler:1.Bencillik sizin için ne demektir? 2.Alma odaklı mı verme odaklı mısınız?3. Kan bağınızın olduğu insanlarla ilişkilerinizi gözlemleyiniz.4. Hayvanlarla olan ilişkileriniz...

4.Gen Anahtarı Birlik Gen Ailesi

Arketip: Önder (Rehber Lider)Aminoasit: ValinMerkezler: Zihin ( 4.gen anahtarı), Benlik (7. gen anahtarı), Sakral (29.ve 59.gen anahtarı) Zihin, benlik ve sakral merkezlerin alan enerjisini kullanan Birlik gen ailesi, her frekans boyutunda (Alçak yüksek ve...