Yin Yang ve Mesih Bilinci Eğitimi: Evrensel Yaşam Gücü Kursu

Yin Yang ve Mesih Bilinci Eğitimi: Evrensel Yaşam Gücü Kursu

Rakamları üç yapıdan inceleriz;
Birincisi fiziki olarak ruhsal olarak açığa çıkardığımızdaki hali, açığa çıkarmadığımızdaki olumsuz hali bir de hiç açığa çıkaramadığımızda yani agresif olarak açığa çıkan olumsuz yıkıcı hali.

BİR: Yaratımın ilk aşamasıdır. Yaratım sıfırdan çıktı bir’ e indi, sıfırdan çıktı ve sıfırdan çıktıktan sonra birinci aşama büyük patlamadır. Yani yaradanın kendini projekte ettiği yer, kün dediği yer, yani OL dediği yer OM dediği yer. Yaratımın kendisini öne çıkardığı yer. Sıfırın içinden kendisini çıkarıyor. O yüzden BİR liderliktir, bağımsızlıktır, öne çıkmak demektir. Karşımıza sürekli bir rakamı çıkıyor. 19:19 gibi, 01.01 gibi ya da 111 gibi sistem bize kendini öne çıkar, dışarıya projekte et diyor. Adım at diyor. Bir liderlik ve öne çıkmak demektir. Kendini öne çıkararak kaynağa ulaşabilir.

Kendini İfade eden bir; kendisini, yaradanı dışarıya doğru projekte ettiği haldir. Bir hiçlikten çıkar ve kendini dışarıya doğru projekte eder. Kendini öne çıkardığı yerdir. Ana anahtar kelimesi yaratıcılıktır. Çünkü Bir yaratmak için vardır. Bireysel benliğin en yüksek ifadesi olmayı ifade eder. Sülfür-bireysel varlığımız, dış dünyadaki diğer varlıklardan ayıran özelliklerimizdir. Saç rengimiz göz rengimiz gibi, yani varlığımızın eşsiz doğasını ortaya çıkarmaktır BİR (Bireysel varlığımızı, bireysel benliğimizi). Bunlar birin en yüksek halleridir. Bireysel benliğimizi eşsiz varlığımızı açığa çıkarmaktır BİR. 

Bireysel benliğimizi kendimizi dış dünyadan ayırarak yapabiliriz. Dış dünyadakilerden ayrı ve özelim demek değildir. Kendi doğasını en yüksek düzeyde ben yaradanın eşsiz bir yüzü ve suretiyim bütünden ayrı değil. Ama eşsiz bir suret hem bütünle bir hem eşsiz bir suret. Bireysel varlığını diğerleri ile karşılaştırmalı olarak değil öne çıkararak eşsiz hale getirmek. Yaratıcılık özgünlük, bireysel benliğin ortaya çıkmasıdır. Birler kendilerini dışarıya doğru projekte ettikleri için ateş elementi çok kuvvetlidir ve aynı zamanda toprak elementi güçlüdür. Dünya üzerinde öne çıkıp bir şey yaratmayı öğretmek için varlardır. Bir şeyi fiziki madde de fiziki maddede var etmek için varlardır. Birler en yüksek ifadesinde büyük vizyonlar yaratarak eşsiz varlığımızın farkına varmamızı sağlarlar.

Yaşam amacı bir ise yani bir merkezde ise eşsiz varlığını bu dünyaya duyurmaktır. Bu dünyaya eşsiz sureti ile bildirmektir. Yaratıcılık olması için özgünlüğünde olması gerekiyor yani benzersiz yaratması gerekiyor. Başka bir şeye benzemeyen bir şeyi yaratmaktır.

Bir Ruh Güdüsündeyse; yaratmak bu kişiyi motive eder. Yaşam amacına götüren tekamülü hızlandıran şeydir.

İfade biçimindeyse; yaratıcılık özgünlük yani yaratmak ve öne çıkmak bireysel varlığını ifade etmek bu dünya da iş yapma biçimidir.

Alt Yaşam Amacındaysa; Bu özellikler yaşam amacına giden yolda basamaktır.

Kendini öne çıkaran bir bir’ in liderlik özelliği vardır. Liderliğin ne demek olduğunu anlaması gerekir. Liderlik derken bu dünya üzerinde büyük vizyonlar oluşturmak demektir. Liderlerin büyük hayalleri ve vizyonları vardır. Bunların arkasından insanları sürüklerler. Vizyon kuran. Atatürk’ün alt yaşam amacı bir’ dir. İnsanları yönetmeye çalışmıyor, insanları onurlandırıyor. Kendisini dış dünyadaki varlıklardan ayırmıyor. Merkezdeyse eğer hayalleri hiçbir zaman küçük olmamalıdır. Öne çıkmak temel özelliğidir. Bunun için bir’ in bağımsız olması gerekir. Aynı zamanda içsel bağımsızlıktır, tutunmamaktır, bırakmaktır, temel çalışmalarından birisi de cesaret, ilerleme, irade gücü, öncülük ve daima faal olma dışarı adım atmaktır. 

Merkezde bir bir’ in okumasını yaparken bu dünyaya kişinin bireysel eşsiz varlığını açığa çıkarmak için geldiğini ifade etmek gerekir. 

Özgün olmalı, özgünlük doğal hali olmalı, yaratıcı olmalı doğal hali yaratıcı olmalı ve aynı zamanda gücünü güzellikler yaratmak için kullanmalı. Bir en temel çakrası kök çakradır. Cesaret, ilerleme, öncülük, adım atma, öne çıkma gibi. İkinci olarak Solar pleksusdur. Kök çakrada sorunları olan bir bir muhtemelen kendi yaşam amacını gerçekleştirmemiştir. Kabızlık gibi (bağımsızlık çalışmasının konusu), kabızlık varsa bir şeye tutunuyoruzdur. Diz sorunları, kemiklerdeki sorunlar yani hareket organları gibi. Adım atmıyoruz öne çıkmıyoruz demektir.

Kendinden uzaklaşmış bir olursa (olumsuz tarafı); eğer yin tarafı aşırı giderse, içe dönük bir “bir” (dişil) tembel olur. Bir şey yapmak için bir arzu hissetmez. Aman dünyayı ben mi kurtaracağım der. Ne gerek var der.  Tembellik temel özelliğidir. Aşırı yin ise, özgünlük yerine taklit gelir, yaratıcılığını başkalarını taklit ederek ifade eder.

Yine kendinden uzaklaşmış ve yin tarafı aşırı ağırlıkta ise bağımlılık ortaya çıkıyor. Başka inşalara, olaylara, durumlara bağımlılık olur. Kendini beğenmişlik ortaya çıkar, narsizme kaymaları çok doğaldır, ben derken egoları şişebilir. Kendinden uzaklaşırsa kendini beğenmişlik ortaya çıkar. Zayıflık yani cesaretsizlik olabilir, adım atmaktan korkan insanlar olabilir, sürekli kendini övebilir, çok konuşup bir şey yapmayan, sabit fikirli olabilirler.

Yıkıcı Taraf Aşırı Yang tarafta ise; lider değil de zalim olur, diktatör olur, etik tanımaz olur. Kavgacı, husumet, sadece kendine öncelik verme, düşünme, sanki bütün insanların hayatları onun çevresinde dönüyor gibi hareket eder.

İKİ: Birinci aşamada kendisini öne çıkardıktan sonra diğer varlık seviyeleriyle iş birliği aşaması var yani dualite nedir o rahman ve rahim yaratılıyor. İkilik alemine iniyor. Tekin seyrinden başlarken önce tekin içinden iki çıkıyordu yani Ying Yang gelişidir. Bu da iletişim ve iş birliğidir. Anahtar Kelimeleri: Denge ve iş birliğidir. İş birliği ile kaynağa ulaşır. Sürekli ben seni bir araya getirerek.

Varoluşun ikinci aşamasında dualite vardır, ikilik vardır, ikilik alemi, ikili doğa vardır, karşıtlık değildir. İkinci aşamada ikili doğanın bir araya gelip yeni gerçeklikleri ifade etmesi vardır. Rahman ve rahim gibi.  Bir gibi tek başına değildir, iki ilişkiler ve iş birliği ile alakalıdır. Bir daha çok ben ve bireysel benlikle bağlantılıyken iki daha çok senle bağlantılıdır. Bir ben der, iki sen der. Bir beni öne çıkarır iki iş birliği içinde gerçekleştirir. Rahman ve rahimin iş birliği olmasa bu dünya olmazdı. Dünyanın ilk oluşumunda sadece hidrojen atomu vardı ilk yaratım anında sonradan helyum oluştu. Helyum hidrojenlerin bir araya gelmesinden oluştu yani iş birliğinden. İş birliği sonucunda helyum, karbon ve bedenimizi oluşturan tüm mineraller vardır. Yani bu dünya üzerinde ikilik olmasaydı dünya olmazdı. Bunlar birbiri ile çatışan değil iş birliği yapan anlamına gelir.

İki dolayısıyla en yüksek düzeyde iş birliğini ifade eder. Temel kelimeleri ahenk ve uyumdur. Böyle olması içinde ahenk olmalı, uyum olmalı, bir kendini öne çıkarırken iki insanlarla bir aradadır. Başka insanlarla bir araya geliyor. İki daha fazla insanları bir araya getiren, insanları tek bir beden gibi hareket ettiren insanlardır. Merkezde bir iki ise. 

Ahenk, uyumluluk ikinin amacı ikiyi bir etmektir. O yüzden ikiyi en fazla geliştiren dans ve ritimdir. Dans içindeyken örneğin iki kişi gibi görünür ama aslında bir kişi gibi hareket ederler. İkiler ekip liderleridir genellikle, grup liderleridir, insanları bir araya getiren birleştiren, insanları birbiriyle tanıştıran insanlardır. Çok önemli insanları çok önemli insanlarla tam ihtiyaç duyduğu zamanlarda tanıştıran bir araya getiren insanlardır. 

Bir araya getirirken uyumu öğretirler, iki de daha çok başkalarına değer verme onları onurlandırma vardır. Temel kelimeleri; ahenk, uyum, ikiyi bir etmek, birçok kişi bir aradayken tek bir kişi gibi hareket edecek şekilde uyumu sağlamak. Ritim müzik dans çok iyi gelir. Sakral çakra ile alakalıdır. İş birliği, iletişim, temas insanlarla temas etmek. Sakralın çakranın görevi aynı zamanda yakınlıktır. Resmiyet değildir. Birlerin yalnızlık korkusu çok fazladır. İki tam tersidir. İnsanlarla bir aradayken yeşerir. İkilerin uzun inziva yapmaması gerekir. Sahadan, alandan, dünyadan insanlardan kaçmaması gerekir.

Kendinden Uzaklaşmış Bir “İki” Yin Tarafına Geçerse (Olumsuz Tarafı); Karasız olur. İkilemde kalabilir. Kararsızlık temel kelimesidir. Tüm kararları için kararsızlık vardır. Sakral olduğu için tüm duygularını kullanır olumsuz tarafa geçtiğinde duygularını tamamen kapatmış olabiliyorlar yani duygusuz oluyorlar. Duygularını kapatma potansiyeli vardır. Apati deniyor buna, hissizlik ne hissediyorsun denediğinde hiçbir şey diyor. Zarar görmemek için hislerini kapatabiliyor. İlgisiz, utangaç olabiliyorlar. Kendini diğer insanlardan aşağı görebilir, değersizlik, aşırı duygusallık olabiliyor. Tatminsiz olabilirler, dikkatsiz olabilirler.

Yıkıcı Tarafa, Yang Tarafına Geçerse; Sahtekârlar, sürekli yalan söyleyenler, hasta ruhlu insanlar, kaba insanlar, eğilmeyen bükülmeyen, kötümser insanlar, insanları bir araya getiren ama iyi yollara götürmeyen insanlar çıkabiliyor.İnsanlarla konuşmaya meyilli ama çok yalan söyleyen insanlar olabiliyor.

İki Yaşam Amacındaysa; Bu dünyaya geliş amacı dualiteyi ortadan kaldırmaktır. İkiliği ortadan kaldırmaktır. İki insanın tek bir kalp gibi hareket edebildiğini dünyaya göstermektir. Birçok insanın aynı anda tek bir varlık gibi hareket edebildiğini dünyaya göstermek için buradadır. Aynı zamanda dünyada büyük bir dansı yaratmak için buradadırlar.

İki İfade Biçimindeyse; İşini insanları bir araya getirecek meslekler seçmelidir. Ekip liderliği gibi, insanlarla uyum ve ahenk içinde çalışabileceği işler gibi.

İki Ruh Güdüsünde İse; İnsanlarla bir arada olmak, insanlarla ahenk içinde olmak ikileri mutlu eder, Uyum, ahenk içinde çalışma, müzik, ritim, iş birliği bunlar ikileri motive eder, mutlu eder.

Alt Yaşam Amacında İse; Dünya ile ahenk içinde olmak ve aynı zamanda insanlarla iş birliği yapmak ikiyi yaşam amacına götürür.

Bunlar rakamların bize söyledikleridir örneğin; Bir ruh güdüsünde ise yani hayatta bizi motive eden tekamülümüzü hızlandıran şeyde ise şunu söylüyoruz; liderlik, öne çıkmak, bağımsız olmak ve yaratıcılık seni motive eden hızlandıran şeydir yorumunu yapıyoruz. İfade biçimindeyse dış dünyaya kendini ifade etme biçimin liderlik, bağımsızlık, öne çıkmak olacaktır. Eğer işinde de bunu yapacak meslekler seçersen daha hızlı ilerlersin yorumunu yapabiliriz. Alt yaşam amacında varsa yaşam amacına götüren şeyin liderlik, bağımsızlık yaratıcılık gibi özellikler olduğunu söylüyoruz. Ana yaşam amacında bir varsa senin buradaki amacın bu dünya üzerinde kendi varlığını eşsiz bir hale getirerek, eşsiz formuna ulaşarak ve vizyon kurarak dünyaya kendini ve bireysel varlığını ortaya koyarak ve insanları bu vizyonun arkasından sürüklemektir diyebiliriz.

İkinin rahatsızlıkları bağırsaklarda olabilir emilim rahatsızlıkları olabilir.

ÜÇ: Üçe gelirken bu sefer kendisini dışarıya doğru projekte etti ve bu sefer üçün alemine girdi. Üçün aleminde beden, zihin ve ruh vardır. Sülfür, civa tuz var. Bu üçün bir araya gelip bir eser oluşturması vardır. Beden, zihin ve ruh bir araya geldiğinde bir varlık oluşturuyor. Üçün anlamı yaşama sevinci ve kendini ifade etmektir. Yaşama sevinci ve sanatla kaynağa ulaşır.

Üç ifade gücü ile alakalıdır. Burada kendisini en yüksek düzeyde fiziki olarak ifade etmektir. Konuşmada dahildir. Anahtar kelimelerinden birisi sanatsal ifadedir, kendisini ifade etmek için çeşitli sanat dallarını seçebilir. Yazmak, hatiplik, konuşma, sanat yoluyla kendisini bu dünyaya ifade edebilir. Bunları neden yapar yaşamın güzelliklerini göstermek, yaşamdan zevk almak için buradadır. Üç merkezdeyse yaşam amacı bu saydıklarımızdır. Girdiği yere neşe vermek. Yaşamdan keyif almak için üç buradadır. Girdiği yerde kendisini ifade ederek dünyanın güzelliklerini göstermek için buradadır. Kendisini farklı yollarla yüksek düzeyde ifade edebilir. Sürekli yüksek titreşimde olmak pozitif olmak. Yaşama sevinci optimizm. İlham tarafı yetenek tarafı güçlüdür. Hayal gücü yüksektir.

Yaşam Amacında Üç Varsa Merkezdeyse; Bu dünyaya geliş amacı dünyanın keyfini çıkarmaktır. İnsanlara bu dünyanın güzelliklerini göstermektir. Bu dünyanın ne muhteşem bir dünya olduğunu insanlara göstermek için buradadır.  Yaşam sevinci, ifade, artistik ifade. Dünyanın ne kadar güzel olduğunu bize gösterirler.

Tekin seyrinde üçüncü aşamada sülfür, civa, tuz var. Beden, zihin, ruh. Baba, oğul, kutsal ruh var. Bu da yaşam demektir. Sadece rahman ve rahim olsaydı yaşam olmazdı çünkü bunlar sadece enerjidir. Ne olması gerekiyor tuz sülfür civa bu üç mekanizma yaşamı oluşturur. Bu üçlüler yaşamı oluşturur. Yaşamın güzelliğini gösterir. Çalıştığı çakra boğaz çakrasıdır.

Kendisinden Uzaklaşmış Üç Yin Tarafı Baskın İse; Kaygılı olabilirler, insanları yargılayan eleştiren insanlar olabilirler, ayran gönüllü olabilirler, çabuk sıkılabilirler, çok konuştukları için dedikodu yapabilirler, gurur yaparlar. Yüzeysel ve abartılı olabilirler. Kibirli olabilirler. Kekeme olabilirler, topluluk karşısında konuşamama kendini ifade edememek. Kekemelik varsa boğaz çakra ve solar pleksus çakraya (özgüven) çalışılabilir.

Yıkıcı Tarafa, Yang Tarafına Geçerse; Kıskanç olurlar, iki yüzlü olurlar, aşırı inatçı olurlar, hoşgörüsüz olurlar.

Anahtar Kelimesi: Yaşama sevinci ve kendini ifade etmektir.

DÖRT: Düzeni ve sabrı ifade eder. Dörtler genellikle dünyada sınırlar demektir. Dörtgenler gibi sınırları vardır. Süreç düzen demektir. Sabırla düzenle kaynağa ulaşıyor. İlahi düzeni anlayarak ulaşıyor.

Dört fiziki dünyanın sınırlarını gösterir bize dörtgen köşeli, tekâmülün süreçleridir aynı zamanda yani şeriat, tarikat, hakikat, marifet süreçler, yani boyutları gösterir. Dört süreç demektir. Varoluşun içerisinde süreçlerin içerisinden geçmek, düzen. Dört ilahi sistemin sayısıdır. Dört peygamber, dört kitap, dört melek ilahi sistemin içindeki düzenin dördül yapısını gösterir. Bu dünya üzerinde tekamülün süreçlerini gösterir. Yaşamda adım adım süreçleri yaşamak. Sabır, süreç, düzen anahtar kelimeleridir. Organizasyon. Sonsuz ruhu fizik bedene indirir. 

Beden ruh için bir sınırdır. Dört bunu yapar sınırlı alandaki sınırsızlığı yaratır. Sınırlının içindeki sınırsızlığı yaratır. Disiplin dörtler için çok güzel bir kelimedir. Disiplin bu dünya üzerinde ilerlerken adım adım süreçleri takip ederek sınırsızlığa ulaşmak anlamına gelir. 

Dört yoluna sadık olmak, yola sadakat anlamına gelir. İngilizce disciple dan gelir müritten gelir. Yani yolda kalmak, yoldayken yoldan çıkmamak için yolda olmak gerekir. Disiplin, sabır, sebat, sadakat, düzen, süreç, tutarlılık, güven, olgunluk, duvar gibi dört, yani arkasına yaslanılacak bir duvar gibi dört, kendisini gerçekten ifade ediyorsa yanındayken kendimizi çok güvende hissedebiliriz. Dört sabır konusunu çok iyi anlamalıdır. 

Dünyaya anlatacağı şey sabırdır. Sabır katlanmak anlamına gelmez, yolun keyfini çıkarmaktır. Sabır genellikle olumsuz durumlara katlanma becerisi olarak anlatılır ancak sabır eminlikten gelir. Aklına bir şey geldiğinde ve düştüğünde ben bundan eminsem zaten bu olacaktır. Hangi aşamadayım ne yapacağım bunun peşine düşmemek adımları beklemektir emin olmaktır. Bir arabadayız yanımızda iki kişi var bir tanesi sürekli saate bakıyor sıkılıyor mızmızlanıyor. Diğeri de zaten gideceği yere varacağını biliyor eminlik var yolun tadını çıkarıyor yol tadının çıkaran çok keyifli geçer. 

Sabır yolu uzatmaz yolu kısaltır. Sabır eminlikten gelen yolun keyfini çıkarmaktır. Dördün çalışması eminliktir. Sabırla eminlik yan yanadır. Hedefe odaklı olmak değil yola odaklı olmaktır. Er ya da geç hedefe ulaşır. Yolun keyfini çıkarmayı öğrenmeliler. Sabrın anlamını değiştirmeliler. Dörtletin bu dünyaya anlattığı şey bu muhteşem yolun keyfini çıkarmaktır. Çakrası tepe çakradır çünkü yaşam amacını gerçekleştirmesi için teslim olması ve emin olması gerekiyor. Güven üzerine çalışır bir de kalpte, yaşam amacındaysa en güçlendiren şey tasavvuf ve sufizimdir. Dörtlerin en yüksek hali bu dünyada ilahi sistemin en iyi anlatıcılarıdır

Yin tarafı olumsuz tarafa geçerse; kaba saba olurlar, çünkü köşelidirler, dar görüşlü olurlar klişe bakarlar, sabit fikirlidir, kalıplarının dışına çıkamayan, klişe bakan insanlar olabilir. Kendini tekrarlama olur, küçük şeylere ayrıntılara önem verme, eli sıkı olurlar, plan program, hesap, plan. Yaşamlarında sürekli hesapla hareket ederler, planlarlar. Dörtleri sınırlayan budur. Teslim olmak yerine plan yapmak.

Yıkıcı tarafa yang tarafa geçerse; şiddete çok meyilli olurlar, duvar gibi olurlar, kıskançlık, yıkıcılık, despot sınırların dışına çıkmayacaksın konusunda despot, kendisini sınırlı ifade eder, duvarlar yaratırlar etraflarına dışına çıkarmak istemezler. Yanına geldiğinizde çok yanaşmak istemezsiniz sınırlı, mesafeli olurlar.

BEŞ: Değişimi, dönüşümü ve özgürlüğü ifade eder. Sürekli değişim ve dönüşüm yaratarak kaynağa ulaşıyor. 2021’ in numorolojisidir.

Kış ayları yin, yaz ayları yang’ dır. Kışın içe döner, yazın dışa döneriz. Ocak ayının numorolojisi bir dir. Adım at diyor nereye doğru içeriye doğru.

Beş sistem ve düzenin ötesine geçer. Yeni yerler yeni insanlar yeni keşifler vardır. Değişim ve dönüşümü ifade eder. Seyahat, macera Beş’ in özelliğidir. Açılma, genişleme yeni yerler, çeşitlilik, uyum. Beş te hep merak vardır. Sürekli keşfeder. Hayat tecrübesi beşlerde çok fazladır. Sosyallik, macera vardır. Beşlerin bir şeyi bırakıp yarın başka bir şeye başlaması normaldir. Evinin dizaynını sürekli değiştirir. Koltukların yerini falan. 

Beş değişim için buradadır. Seyahat ettiği işler motive eder. Rutin işlerde çalışamaz. Mesaide çalışamaz. Mesai yapıyorsa da istediği insanla istediği zaman buluşabilmeli. Rutin yaptığı işleri bile değişik yapabilir. Beşler çok iyi simyacı olurlar. Beşler dünyaya değişime direnmemeyi öğretirler. Sürekli değişimi değişimin muhteşemliğini gösterirler. Her gün başka bir güne uyanıyoruz. Beş bize derki eğer merkezde bir beş ise bilincini kafanı aç, bilincini aç der. 

Değişime direnme. Beşlerin kök çakra ile çalışmaları vardır. Hareket etmeye değişime dönüşüme direniyorlarsa kök çakrada çalışması vardır. Boğaz çakra ve alın çakra ile çalışmaları vardır.

Olumsuz Kendisinden Uzaklaşmış Yin Tarafı Baskın Beş; Sorumsuzluk, kendi yaşam sorumluluğundan kaçma olabilir. Tutarsız olabilirler. İki kişi aynı soruyu sorsun iki kişiye farklı cevap verebilirler. Dün bu cevabı verdin bugün başka söyledin dersin yo dün öyleydi bugün böyle diyebilir. Sansasyonel olabilirler, çok iyi sansasyon çıkarabilirler.

Yıkıcı Yang Tarafı Baskın Beş; Çok bohem tarafa kayma meyli vardır. Alkol, esrar, şehvet düşkünlüğü olabilir yani özgürlüğü yanlış anlama sapıklık, çapkınlık ortaya çıkabilir. İçinde sürekli değişim arzusu varsa onu durmak içinde bağımlılık oluşabilir. Hayattan kaçmak için yapabilirler. 

Benim eşsiz özelliğim her gün yeni bir ben yaratmamdır. Benim eşsiz özelliğim her gün başka şekilde ibadet etmemdir. Bu da yola sadakattir. Bu yolda her gün başka şey yaparak. Beş in yolda olma biçimi bu şekildedir.

2021’ yorumu; 2021’ in sloganı bir günü diğerinin aynı olan ziyandadır. Her gün ayrı bir dünyaya uyanıyoruz. Değişim dönüşün, yeni yerler, genişleme, macera yılıdır. Değişime duyduğunuz nerede direnciniz varsa bu yıl onlara çalışacağız.

ALTI: Aşk, aile, yuvayı ifade eder. Aşkın içinde olarak kaynağa ulaşıyor.

Kuvarslar altıgen formdadır. Merkabah’ ın formu da altı’dır. Davut yıldızı yani yukarı ile aşağının birleşmesi, rahman ve rahimin birleşmesi yani aşk. Altının temel konusu aşk, uyum yuva aile sorumluluk (varlığının sorumluluğu) anlayış, en önemli özelliği şifa dağıtmadır, hizmet etmektir, sağlamlık (dağ gibi, insanlığın yaslanacağı), ideal vicdan. 

En önemli özelliği insanlığa hizmettir. Önce aşkı fiziki ilişkilerde fiziki formda yaşadığı ilişkilerde deneyimlemek, sonra yükselten şey fiziki ilişkilerinde aşkı yaratmaktır. Sadece fiziki birliktelik tatmin etmez mutlaka kalbi ve ruhsal temelleri olan bir birliktelik yaratmalıdır. İlahi aşkı bir partnerle bir eşle, sevgiliyle, partnerle fiziki formda yaşamak. Yuva, aile altının çalışmalarındandır. Yuva, aile altıların hem çalışma konuları hem de onların yetenekleridir. Çoğu altıların aileleri ile çalışmaları vardır. 

Anneleri, babaları ile olan konularda sıkıntı yaşarlar. Çünkü aileyi birleştiren altılardır. Ama altıların aile konusu çok geniştir. Başlangıçta bir çekirdek aile kurmak isterler ama altılar ruhsal aileyi bulmak isterler. Ruhsal aileleri bir araya getirmek için buradalardır. Altıların en büyük hali en sonunda bütün dünyayı bir aile olarak görüp hizmet etmektir. Başlangıçta küçük bir ailede birlik ve teklik duygusu yaratmaktır. Çünkü ailenin amacı ya da aşkın amacı ikili ilişkilerde tekli yaşamaktır. Egoları kaldırıp iki kişinin de kalkıp ilahi aşkın kalmasıdır.  İlahi aşkta benin senin kalkıp aşkın içinde erimesidir aşk.  Bu ilahi aşkı yarattıktan sonra aşk bütün her şeyi birleştiriyor demektir. O yüzden bütün dünyayı bir aile olarak görüp dünyaya hizmet etmek altının büyük amaçlarındandır. Altı yaşam amacında ise.

İfade biçimdeyse; İnsanlığa hizmet, şifa dağıtmak. İyi bir şifacıdır.

Ruh Güdüsü İse; İnsanları beslemek, aileyi beslemek, aileye hizmet etmek. Kendisini ezmeden. Çünkü başkalarının sorumluluklarını sırtlarına alırlar. Bütün dünyanın yüklerini almış gibi hissederler yanlış anlarlarsa. Bunu yapmadan hizmet etmektir. Bu dünyaya tek bir kişinin sorumluluğunu alarak geliyorlar. Hepsinin bir yaradanı var. Kimsenin sorumluluğu kimseye verilmez. Hizmet etmek demek başkalarının sorumluluklarını almadan onlara hizmet edilebilir. Kendilerinin farkında olmayan altılar bağ kesme yapmalıdır.

Olumsuz Kendisinden Uzaklaşmış Yin Tarafı Baskın Altılar; Kuruntulu olurlar. Her işe karışırlar. Onu öyle yap, bunu da böyle yap. Sen de yap. Bana çok iyi geldi. Gibi. Sürekli her şeye karışma, insanların hayatına müdahale etme vardır. Telaş, sempati. Empati başkalarının hissetme ve onların yaşadıklarını algılama yeteneğimizdir. Sempati ise üzerine almaktır. Duygularını enerjilerini üzerine almak. Bazen altılarda ilişkilerde resmiyet olur, ailede resmiyet, isteksiz yardım olur. Altılar önce sorumluluğu yanlış anlarlar üstlerine o sorumluluğu alırlar, sonra bunu bırakınca kötü insan olabilirler. Başka insanların sorumluluklarını üzerine almadan hizmet etmek.

Yıkıcı Yang Tarafı Baskın Altı; Aile içinde despot olabilirler, çok kontrolcü olabilirler. Herkesin hayatını kontrol etmeye çalışabilirler. Herkesin nereye gideceğini bileyim der ve kontrol dışına çıkmaya başlayınca despotlaşabiliyorlar.

YEDİ: İlahi ilim, bilim, analizi ifade eder. Dış dünyayı analiz ederek dünyada mantıksal bilinçle kaynağı birleştirerek kaynağa ulaşıyor.

Haftanın yedi günü, yedi çakra, yedi gezegen. Cennetin, cehennemin yedi mertebesi vardır. Yedi ilahi bir rakamdır. Yedi ruhsal alemi sembolize eder ama bir de teknik yani vardır. Zihni analiz, teknik davranış, analitik düşünceyi ifade eder.  Yedinin en fazla çalıştığı çakra alın çakrasıdır.

Düşünce alemi, zihin, zihin alemi, iç gözlem, denge, bilimsel çalışma analitik taraf, ruhsallık, inanç, felsefe, erdem, teoriler yedilerin çalıştığı konulardır. Yedilerin bir ayağı burada bir ayağı diğer taraftadır yani ruhsal alemdedir. Yedinin bir tarafı çok analitiktir. Dünyada her şeyi anlamaya çalışırlar. Analiz etme anlama, bilim, teknik taraf, çok güçlü bir analiz yönü vardır. Çok fazla analiz, şüphe, sorgulama tarafına geçerse çok materyalist olabilirler, eğer çok fazla ruhsal tarafa geçerse madde dünyası ile çok fazla ilgilenmeyen insanlar olabilirler.  

Yedinin asıl işi yukarıda ki bilgiyi aşağıya indirmektir. Yedi ruhsaldır, dokuzunda ruhsal tarafı çok güçlüdür dünya üzerinde ama dokuz daha aziz gibidir. Yedi daha çok ilim adamı gibidir. Dokuz çok fazla ilgilenmez ilim ile bilim ile ben teslimim der. Ama yedi ruhsallığı elle tutulabilir hale getirir. Osho tam bir dokuzdur, Budha da öyle ama Deepak Chopra tam bir yedidir. Ruhsallığı anlatır ama en önce yapılan bilimsel çalışmaları anlatır. 

Ruhsallığı anlatırken aynı zamanda teknik tarafı da güçlüdür. Ruhsallığı anlatırken teknik olarak da kanıtlayarak anlatırlar. O yüzden yedilerin özelliği ruhsallığı elle tutulabilir hale getirmektir. Dünya ya gelme nedenleri ruhsallıkla bilimi birleştirmektir. Felsefe mesela. Yukarıyı aşağıya indirmektir. Ruhsal bilgiyi tam olarak madde bilincinde ifade etmektir. Tepe çakra ile de çalışır ancak en fazla alın çakra ile çalışırlar. 

Simya bir yedi ilmidir. Üç dakikalık bir çalışma varsa anlatımı 1,5 saat sürer. Yediler ilim adamları oluyorlar. Çok iyi felsefeci, filozof olurlar. Temel çalışması anlayıştır. Yedi her bilinçteki insanlara anlatabilmelidir. Her taraftan konuşabilen ama elle tutulabilir anlatabilen insanlar olabilirler.

Olumsuz Kendisinden Uzaklaşmış Yin Tarafı Baskın Yediler; Melankolik olurlar, sürekli insanların hatalarını görürler, hata araştırmak gibi. Sert eleştiri yaparlar. Çok materyal bakabilirler her şeye. Şüpheci olabilirler. Düşünme yap dersin, iyi de yapınca ne olacak derler. Yapana kadar düşünürler. Düşünene kadar yapsalar daha hızlı sonuç alırlar aslında. Deveye hendek atlatmak gibidir.

 Yıkıcı Yang Tarafı Baskın Yedi; İnançsız olabilirler, hiçbir şeye inanmazlar bir gücün varlığına inanmazlar, ayık gezmeyebilirler. Hilekarlık hırsızlık olabilir. Kandırmaca, kurnazlık olabilir. Çünkü bunlar çok akıl isteyen şeylerdir. Analiz ederi korkuyu anlar bilgilerini ele geçirir hırsızlık yapar. Çok akıllıdırlar. Teknik analizleri çok güçlüdür.

SEKİZ: Güç, bolluk, iradeyi ifade eder. Yaradanın iradesini burada tecelli ettirerek kaynağa ulaşıyor.

Sekiz yan yatırılınca simgesel olarak sonsuzluğu ifade eder. Sekizin hedeflerinden bir tanesi de ölümsüzlüğü kazanmaktır.  Sekizin ana ifadesi materyal bolluk yani maddi tatmin ve iradedir, güçtür, başarıdır. Sekizin bu dünya zerinde bolluk diye arzu ettiği şey maddi tatmindir. Öyle bir bolluğu yaratmayı arzu ederler ki düşünmeyecek kadar yani maddiyattan özgürleşecek kadar bolluğa sahip olmak. 

Dünyaya gelirken şunu söylüyor ben yaşamım içinde parayı düşünmeyecek kadar bolluğa sahip olayım diyor. Maddiyattan özgürleşmiş olanlar gerçekten sınırsız bolluğa sahip olanlardır. Amaçladığı şey düşünmeyeceği kadar bolluğa sahip olmaktır. Sekizin dünyaya getirmek istediği paranın, bolluğun, maddiyatın, ruhsallıktan ayrı olmadığını dünya üzerinde göstermektir. Çünkü paranın ve bolluğun aynı zamanda burada kullandığımız gerçekten yüksek değerimizin bir göstergesi olduğunu göstermektir. 

Bolluğun kendi varlığımızın bir ifadesi yaradanın esması olduğunu göstermektir. Ruhsal alanda ki önyargıyı yıkmak için buradalar parayla ruhsallık ayrı değildiri göstermek için buradalar. Gani, Vehhap Rezzak ı tecelli ettirmek için buradadır yani sınırsız bolluğu.  Ben aşağıya ineyim sınırsız bolluğumla beraber dünyaya sınırsız bolluğun yaradandan ayrı olmadığını anlatayım diyor. 

Bolluk, güç, irade, başarı çalışmalarındandır ve bunları sınırsızlaştırmak ister. Aradığı güç irade şudur, solar pleksusun amacı yaradanın iradesini bedenlemektir sekizin amacı da budur. Başlangıçta kendi gücünün farkına varmak ama içsel gücünün açığa çıkarmak ve bunu yaradanın iradesin bedenlemek ve en yüksek iradenin yaradanın iradesi olduğunu göstermek. 

İçsel gücü açığa çıkarmak. Kas gücü fiziksel güç ya da başkasına uygulanan güç değildir.  Atatürk’ te sekiz vardır. Başkalarının üzerinde güç, başarı değil içsel gücü açığa çıkarmaktır. Güç, irade. Çalışma en yüksek forma yaradanın iradesini bedenlediğinde olur. Bir ölüyü bile ayağa kaldırma gücüne ulaşabilir. Solar pleksus çalışmalıdır. Zenginlik güç başarı solar pleksus konusudur. Otorite de özelliklerindendir. 

Otorite başkalarının üzerinde hak sahibi olmak değildir. Otorite kim olduğunu bilen bir duruşa denir. Ben ne yaptığımı biliyorum duruşudur sekizin otoritesi. Nereye doğru gittiğimi biliyorum neden burada olduğumu biliyorum eminliğidir. Eminlik vardır. Atatürk’ün ifade biçimi sekizdir. 50 kişinin olduğu bir masada Atatürk’ü seçebiliriz. Duruşundan ışığından anlaşılır. Ama yanına gidildiğinde bizi ezen bir otorite değildir. Başkalarının üzerinde bir otorite değildir. Sadece ben burada neden varım, kim olduğumu biliyorum duruşu vardır. O eminlik ve kim olduğunu bilen duruşa SEKİZİN otoritesi deniliyor. 

Sekizlere tavsiye otorite kelimesi ile barışmalarıdır. Başkalarının üzerinde güç kullanmak anlamına gelmez tam tersine kim olduğunu bilen emin v dik bir duruşu ifade eder. Sekiz bunu gerçekleştirmek ister. Sekiz yaşam amacının merkezinde ise dünyaya vermek istediği mesaj sınırsız bolluğu ifade ederek bu dünya üzerinde maddiyattan özgür bir yaşam sürmektir. Bolluğu düşünmeden hareket etmek, zaten sınırsız bolluğa sahip olduğunu bilmek. 

Sınırsız bolluğu yaratarak insanlığa hizmet etmek aynı zamanda kim olduğunu bilen bir duruş, aynı zamanda yaradanın iradesini buraya indirerek insanlığa büyük dönüşümler yaratmak büyük ilerlemeler yaratmak. Liderlik ve organizasyon yeteneği çok güçlüdür. Bir gibi değil öne çıkmak açısından değil bir den farkı daha fazla otorite olarak da bulunmak. Kendine güven ok yüksektir. Başarı gücü çok yüksekti.

İfade biçiminde varsa bollukla ilgili işler, güç otorite ile ilgili işler mutlu eder. Finansal parasal işler, paranın bolluğun olduğu organizasyonun olduğu işler.

Ruh güdüsünde ise; maddiyattan özgür olmak, kendi gücünün farkına varmak motive eder.

Alt Yaşam Amacında ise; yaşam amacına giden yolun maddiyattan özgürleşmek, gücünün otoritesinin farkına varmak, kim olduğunu bilen bir duruşun, kendine güveni ifade etmenin yaşam amacına giden yol olduğunu söyleriz.

Sekiz yaradanın sonsuzluğunu dünyaya indirmek ve yaradanın iradesini bu dünya üzerinde ifade etmek için vardır. Benim iradem senin iraden olsun sekizin sözüdür. Ben yaradanın bolluğu ile buradayım.

Yin Tarafa Geçerse; Maddecilik olur, sadece paraya maddeye önem verme, insanları ceplerindeki paraya göre değerlendirirler. Para için hırs olur, tanınma arzusu kendini açığa çıkarma, kolay yoldan para kazanma, rüşvet her şeyi parayla almak, herkesin bir fiyatı vardır, güç tutkunluğu olabilir, sabırsız olabilir.

Yıkıcı Taraf; insanları para ile maniple etmek, kendi içindeki güçle maniple eden, vicdansız, dünya üzerinde insanlar üzerinde baskı yaratan insanlar olabilirler. Gücünü otoritesini baskı olarak kullanırlar. Adaletsiz olabilirler.

DOKUZ: İnsancıllık ve ruhsallığı ifade eder. İlahi bilginin tamamlanma ve insanların içindeki üstatlığı açığa çıkarmasıyla beraber kaynağa ulaşıyor.

Tek rakamların sonudur. Varoluşun dokuzuncu aşaması tamamlanmadır. Bir devrin dönemin tamamlanmasıdır. Tamlığını hatırlamak için buradalardır. Ruhsal tarafları çok güçlüdür.

Yedinin de ruhsal tarafı çok güçlüdür ama analitik tarafta güçlüdür daha çok ayakları yere basan ilimle bilimi birleştirendir ancak dokuzun bunlarla hiç alakası yoktur. Dokuz daha çok ruhsal manevi alemde teslim halinde yaşamakla ilgilidir. Gerçek ifadesi hümanisttik koşulsuz seven. Ruhsallığa kendini adamış insanlardır. Bir önceki hayatında muhtemel çok analitik olmuş ruhsal tarafı reddetmiştir.

Dokuzlar içlerindeki evrensel sevgiyi açığa çıkarmak için buradalardır. Kardeşlik, tüm dünyaya hizmet, insancıllık, geniş görüşlülük. Dokuz bir aziz gibidir. Yedi ilim adamı gibidir. İnzivaya çekilip ruhsal çalışmalar yapanlar, vaizler gibi. Ruhsal yoluna kendini adamış insanlardır. Tamlığını arayan insanlardır Dokuzlar önce kendi içindeki üstadı açığa çıkarmak, sonra insanların içindeki güzelliği, cevheri, ustayı açığa çıkarmak için buradalardır. Yeni dünyada üstatları açığa çıkaran insanlardır. Çakrası tepedir. Teslimiyet ve inanç olduğu için merkezi tepedir.

Yaşam amacında ise; dünyada üstatları uyandırmaktır insanların içindeki üstatları. Rehberlik tarafı güçlüdür.

Alt Yaşam amacı; ruhsallık, daha bütüncül bakma, insan sevgisi, kardeşlik tamamlık kişiyi yaşam amacına ulaştırır.

İfade biçimindeyse; ruhsallığın işinde de yaptığın şeyin içinde de bulunması iyi olur. Yardım faaliyetleri gibi unesco gibi, activist gibi evrensel konularda. İşlerinin içinde ruhsallığın mutlaka bulunması gerekir.  Erdoğan’ ın ifade biçimi dokuzdur bu nedenle din ve devlet işlerini ayıramaz. Ruhsallık mutlaka işinin içinde de vardır.

Ruh Güdüsünde ise; ruhsallık onları motive eder. Yardımseverlik, kardeşlik motive der.

Yin Tarafı; Aşırı duygusal, dünyanın yükünü taşıyan insanlardır. Sürekli dünyanın bir yerlerine üzülebilir. Dağınık güçlere sahip olabilir. Çok fanatik olabilir. Hangi inançta ise onu a koşulsuz teslim eden biat eden insanlar olabilirler. Bulunduğu yolda başka hiçbir şeyi gözü görmeyebilir. O yol olması için her şeyin mubah olduğunu düşünebilirler.

Yıkıcı Tarafı; çok ağır, acı konuşur, ahlaksız olabilirler, kaba, zihin dağınıklığı olabilir. Ruhsal tarafta hezeyan yaşatabilirler.

ONBİR: Aydınlanma. Aydınlanma yolculuğu ile kaynağa ulaşıyor. İllumination. 11’ ler önce kendi içlerinde bir aydınlanma yaratıp dünyaya aydınlanma yolculuğunu tetiklemek için gelmişlerdir. Aydınlanma yolculuğunu başlatmak için. O yüzden büyük mucitler, büyük kaşifler olabilirler. Büyük mucitler aydınlanmaya hizmet ederler. Örneğin Edison, Einstein gibi. 

Ruhsal dünyayı fiziksel dille aktarabiliyorsak bu Einstein sayesindedir. 11 ler illaki ruhsal aydınlanma değildir dünyayı aydınlatan kaşifler mucitlerdir. Daha fazla kişilerle değil toplumsal aydınlanma ile ilgilidir. Dokuz kişilerle ilgilidir. 11’ler bir şey keşfedip insanlığı aydınlatırlar çünkü büyük idealleri vardır iki tane 1 vardır 11’ de.  Topluluğa vaaz veren insanlar olabilirler. Osho, Krişnamurti gibi binlerce kişi onları dinler. Daha insanlara hitap ederler, dokuzlar gibi kişi bazlı değildir. Kitlesel bir aydınlanmayı başlatmaktır. Büyük idealleri açığa çıkarırlar. 11’ i algılarken iki tane 1’ i algılamalıyız. 2’ de vardır başlangıçta 2 gibi de yaşayabilir 2’ ler le de benzerliği vardır. Bunları kullanıp 11’ ulaşabilirler.

Yin tarafı; amaçsız olabilirler, cimri, uyuşuk, insanları anlamayan, fanatiklik, kendini üstün görme, bilgi ve bilinç olarak üstün görme, mutlaka benim dediğimi olacak, benim standartlarıma uyulacak.

Yıkıcı Yang Tarafı; Sefat düşkünü olabilirler. Bolluk tarafı güçlüdür. Büyük grupları bir araya getirip bunu kullanan ve aynı zamanda bunu kendi sefati için kullananlar olabilir Tarikat lideri gibi, bağışlardan, etrafındaki insanlardan zenginliğini elde etmek, şeytanilik.

YİRMİİKİ: Sistem tasarımını, usta tasarımcıyı ifade eder. Büyük resimde tasarım yapmakla kaynağa ulaşıyor. Usta tasarımcı 22’ ler evrensel bazda, dünya bazında çalışır. Her konuda güçlülerdir. Güç kazanma arzusu vardır. 22 bütün rakamların bilgeliğini elde etmek ister. 1’ in büyük vizyonlarını, 2’ in iş birliğini, 3’ ün ifade gününü, yaşama sevincini, 4’ ün sabrını, teslimiyetini, sürecin keyfini çıkarma gücünü, 5’ in değişim dönüşüm arzusunu, 6’ nın hizmet aşkını, 7’ nin ilim ile bilimi birleştiren teknik tarafını, 8’ in bolluğunu, gücünü, 9’ un ruhsallığını, 11’in aydınlanma günü kullanarak büyük sistemler tasarlamaktır. O yüzden pratik idealizmdir. Pratiğe dökme dünya üzerinde sistem kuranlardır. 

Ekonomik sistemin değişmesi gibi kripto para gibi, ilk btc’ yi çıkaran adam gibi. Bir sistem kurulmuş oldu. En büyük değer fiziki değerken altın gibi en büyük değer veri haline geldi. Değer kavramını değiştirdi. 22 budur yeni bir sistem oluştu çünkü. Maddenin efendisi olmak ister. Çok yerel düşünmez, uluslararası işlerde çalışırlar. Özellikle ifade biçimdeyse. 

Tüm rakamların ustalığını ifade etmesi başka bir yaşamında her şeyden uzak yaşamış bu yaşamda her şeyi deneyimlemek istemiş olabilir. Her bir rakamın çalışması vardır. Battığında büyük batarlar. Az kolay bir yaşam olabilir.

Yin Tarafı; Çabuk yoldan zengin olma, büyük konuşma vardır. Bulunduğu yere yabancılaşma vardır.

Yang Tarafı; Evrensel suç işleyebilirler, dünyayı dolandırabilirler, kara büyü olabilir.

OTUZÜÇ: Mesih bilinci, ben benim bilincini ifade eder. Zaten kaynağa ulaşmış bir bilinç anlamına gelir. Ben benim bilincidir. Bütün dünya içindeki insanların mesih bilincini uyandırmak için varlardır.

Zaten bunlar genellikle kişinin bilincinde sonradan açılır. Genellikle altı okunur. Önce 6 okunur. Çoğu zaman yaşam amacında çalışır 33. Diğerlerinde varsa gizli amaç olarak vardır 33. Eğer ruhsal tarafa geçerse bir gün mesih bilinci açılacaktır. Onlar mesih bilincini anlatmak için buradalardır.

Olumsuz tarafı yoktur çünkü mesih bilincinin bir ulaşmışlık seviyesi olmasıdır. Olumsuz tarafı yoktur. Pisagor numerolojisinde 33 yoktur. 2013 yılında açıldı. 11, 22 ve 33 özel görevlilerdir. Rakamların hiç birisi diğerinden daha özel değildir. Hepsi kendi içinde özeldir.

Kurs Önizlemeleri

Share this content:


Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir Cevap Yazın

Ucretsizegitimal sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin