Sosyal medyada paylaş

 Anahtar Kelimeleri: İletişim, işbirliği, uyum, ahenk, ritim, açık fikirlilik, başkalarının fikirlerine değer verme, dostluk

İlgili Çakra: Sakral

Yin Odaklı Haller: Kararsız, duygusuz, ikilemde kalan, ilgisiz, utangaç, alıngan, kendini aşağı gören, dikkatsiz

Yang Odaklı Haller: Sahtekâr, yalancı, kaba, kötümser

Tavsiyeler:

Dans

Ritim çalışmaları, zikir çekmek

Rahman ve Rahim Nefesi

“Bu Benim” çalışması(Gördüğümüz herkes bizim zamana yayılmış dğer ruh parçalarımız olduğu için kendimizi hiçkimseden ayırdetmeyip gördüğümüz kim varsa bu benim demek içimizden)

Özdeğer çalışmaları

Sakral çakra çalışmaları

Duygularda Saflaşma / Hissizlik konusu

Yeni Çağdaki Görevleri:

Dualiteyi ortadan kaldırıp ikiliğin aslında tekin biraraya gelmesinin gücü olduğunu ifade edecekler. Biraraya gelmenin gücünü, Ben Benim’i, Bu Benim’i hatırlatacaklar insanlara.

Kritik Noktaysa:

İnsanları bir araya getiren bilinç

İnsanlarla bir arada olmaktan hoşlanmıyor. Uzak bir yere gidip yaşayayım diyor.

İnsanların içine karış!

Sıklıkla 2 Görüyorsak:
Uyum içinde ol, iş birliği yap. İletişim kur, karşındaki sensin, unutma!

İki yaratılışın ikinci aşaması;
Yaratılışın birinci aşamasında vahdetten çıkıyorsunuz; bir şeyi gerçekleştirmek için, Dünya’yı yaratabilmek için ikiye ihtiyaç var. Ne o? Rahman, Rahim; yin, yang. Atomda sadece proton olsaydı elektron olmasaydı, atomlar yeni atomlar yaratamazlardı.

Rahman ve Rahimin iş birliği olmasa bu Dünya olmazdı. Dünyanın ilk yaratımı anında sadece hidrojen atomu vardı, sonradan helyum oluştu. Helyum hidrojenlerin bir araya gelmesinden oluştu, yani iş birliğinden. İş birliği sonucunda helyum, karbon ve bedenimizi oluşturan tüm mineraller oluştu. Yani ikilik olmasaydı Dünya olmazdı. Bunlar birbiri ile çatışan değil iş birliği yapan anlamına gelir.

O yüzden varoluşun birinci aşaması tekliği ortaya çıkarmakken ikinci aşaması, ikiliğin kıymetini görmek başlangıçta. İkilik derken dualite anlamında değil, tekliğin içindeki ikiliğin kıymeti anlamında.

Tekin içinden ayrılmadan ikinin kıymetinin farkına varmak. Tek eliniz olsaydı iki elinizin yaptığından daha az şey yapabilirdiniz. İki el de bedenin parçası. Bu bedenden ayrı değil, yetenekleri ayrı. Sağ tarafımdaki elim Rahman tarafımı temsil ediyor, veren tarafım, verem elim. Sol tarafımdaki elim alan elim. Bu bedenin, tekliğin parçası. Böyle gördüğümüzde, varoluşu ikiliğe bölmediğimizde, o zaman iki elimizle çok daha fazla şey yapabildiğimizi görüyoruz. O yüzden “Bir elin nesi var iki elin sesi var.” diyorlar.

2’nin bunu anlaması gerekiyor. İkiliği ayrım olarak değil, dualite olarak değil, ikinin yeteneği, Rahman ve Rahimin, ayrı iki varlık değil, bir varlığın iki yeteneği olduğunu görmek 2’nin özelliklerinden biri. Rahman ve Rahimin yaratıldığı aşamadır ikinci aşama.

Teklik vahdetten kesret alemine inerken Rahman ve Rahim olarak kendini ikiye ayırıyor. O ikiye bölünüş yeni varoluş kademelerini oluşturmak için; sülfür, civa ve tuz kısmını oluşturuyor. Yaratılışta ikinci aşama ikilik. İkilik derken tekin içinde ikilik.

İkinin teklikle çalışması için uyum gerekiyor. 2 daha çok birlikteliklerle yükseliyor. Bir arada oluşlarla, birleşmelerle yükseliyor. Diğer insanlarla bir araya gelmeyle yükseliyor. 1 bense 2 senle benin birleşimi. O yüzden 2’nin anahtar kelimesi relation yani iletişim ve iş birliği. İçinde sevgi var, 2 geldiğinde sevginin ifade edilmesi geliyor bu sefer. Çünkü sevgi birleştiriyor. 2’nin şunun için korkuya düşmemesi gerekiyor; sevgi birleştiriyor, korku ayırıyor insanları. 2’nin içinde sevginin olması çok önemli, dış dünyadaki insanlarla ilişkiyi -sadece partnerlik değil- kuruyor.

2’ler grup liderleridir, insanları bir araya getiren, birleştiren, insanları birbiriyle tanıştıran insanlardır. Çok önemli insanları çok önemli insanlarla tam ihtiyaç duyduğu zamanlarda tanıştıran bir araya getiren insanlardır. Bir araya getirirken uyumu öğretirler. 2’de daha çok başkalarına değer verme, onları onurlandırma vardır. Temel kelimeleri; ahenk, uyum, ikiyi bir etmek, birçok kişi bir aradayken tek bir kişi gibi hareket edecek şekilde uyumu sağlamak.

2’nin anahtar kelimelerinden biri; ahenk, uyum. En güzel ifaden şey dans. O yüzden 2’yi en fazla yükselten şey dans, eşli dans. Partnerli dansların, bir arada dans etmenin 2’yi çok güçlendirdiğini görüyoruz. Tango yaparken aslında orada eril ve dişilin çok güzel bir dansını görüyoruz. Tango yapmak için adımlarınızı sayarsanız yuvarlanıp düşebilirsiniz. Ama kendinizi teslim ederseniz, partnerinizle beraber en yüksek dansınızı yapıyorsunuz. O zaman ayağınız kendisi atıyor adımını.

Ritim yükseltiyor mesela 2’yi. Beraber ritim çalmak birileriyle. Beraber zikir çekmek, ritim içinde yapmak bunu.

Başkalarına değer verme, 2’nin özelliklerinden. Sevgi, uyum, ahenk ve dostluk, ritim, çok önemli.

Açık fikirlilik 2’nin en önemli hikmetlerinden biri:
bütün fikirlere açıklık. 1 öncü iken, 2 daha çok biraradalıkla, takım kurarak, bir grubun uyum içinde çalışmasını sağlayan insanlar. Beş kişinin uyum içinde çalışmasını sağlıyor 2’ler mesela. Saat gibi uyum içinde, tek bir vücut gibi. 2’ler insanlarla ilişki kurarak, onları biraraya getirerek Kaynak’a ulaşıyorlar, birlikte olarak, dualitenin içinde tekliği yaratarak.

2’lerin hayatındaki kutuplar sadece isimlerdir;
pozitif-negatif, iyi-kötü, doğru-yanlış, aydınlık-karanlık. Bu kavramların ötesine geçtiği zaman en yüksek haline geliyor. 2’nin bunun ötesine geçmesi; ilişkilerinde, iş birliğinde tekliğin üzerine çalışmasını sağlıyor.

2’lerin bu dünyada gerçekleştirmeye çalıştıkları dualiteyi ortadan kaldırmak. Yaşam amaçlarında 2 varsa kişilerin 2’yi sadece bir yetenek olarak değil, aynı zamanda Dünya’ya verdiği bir hediye olarak getirmiştir.

2’yi en güçlendirecek çalışmalardan biri de “Bu Benim”. Dış dünyada gördüğünüz her şeyin kendiniz olduğunu görmeniz. O zaman 2 en yüksek seviyesine çıkıyor. Dualiteyi ortadan kaldırıp teklik bilincini Dünyaya getiriyor.

İnsanlarla bir aradayken yeşerir. 2’lerin uzun inziva yapmaması gerekir. Sahadan, alandan, Dünyadan, insanlardan kaçmaması gerekir.

2’nin bağırsaklarda emilim rahatsızlıkları olabilir.

Yin Odaklı Olursa

Sadece yin’i kullanırsa; kararsız, duygusuz olabiliyorlar, ikilemde kalıyorlar. İnsanları biraraya getiriyorlar ama bunu içinde hiçbir duygu, şevk olmadan; sadece görev gibi yapıyorlar.

Kararsızlık temel kelimesidir. Tüm kararları içinde kararsızlık vardır. Sakral olduğu için tüm duygularını kullanır, olumsuz tarafa geçtiğinde duygularını tamamen kapatmış olabiliyorlar, yani duygusuz oluyorlar. Duygularını kapatma potansiyeli var, hissizlik. “Ne hissediyorsun?” dendiğinde “Hiçbir şey!” diyor. Zarar görmemek için hislerini kapatabiliyor.

İlgisiz olabiliyor. Utangaç olabiliyorlar, insan içine çıkmak konusunda zorluk yaşayabiliyorlar bazen. İnsanlarla bir arada olmayı severken tam tersine utangaç olabiliyorlar.

Kendini aşağı görme olabiliyor. Değersizlik hissi üzerine çalışmaları tavsiye edilebilir. Bu da solar pleksusun konusu.

Aşırı duygusal da olabiliyorlar. Sürekli negatif duygulara tutunan, alınan, kırılan insanlar, alıngan insanlar olabiliyorlar.

Kafalarında iki tilki dolandığı için sürekli dikkatsiz de olabiliyorlar. Tatminsizlik de olabiliyor.

Yang Odaklı Olursa

Sahtekarlık olabiliyor. İnsanları biraraya getiriyor ama güzel bir yola sevk etmiyor. Kaba olabiliyorlar bazen. İnsanlarla konuşmaya meyilli ama çok yalan söyleyen insanlar olabiliyor.

Hasta ruhlu, kaba, eğilmeyen bükülmeyen, kötümser insanlar olabiliyorlar.

2 Yaşam Amacı Tasarım Tablosunda Nerede?

Yaşam amacında ise; (Doğum tarihi gün+ay+yıl rakamlarının toplamının sadeleşmiş hali)

2’ler insanlarla iş birliği kurarak bu Dünya’da ikiyi bir etmek için varlar. 2’ler özellikle merkezde ve önemli yerlerdeyse insanlarla bir arada olmaktan keyif alın diyoruz. Dışarıya çıkın, insanlarla bir arada olun, o sizi yükseltiyor.

2 insanın tek bir kalp gibi hareket edebildiğini dünyaya göstermektir. Birçok insanın aynı anda tek bir varlık gibi hareket edebildiğini dünyaya göstermek için buradadır. Aynı zamanda dünyada büyük bir dansı yaratmak için buradadırlar.

Alt yaşam amacında ise; (Doğum günü rakamının sadeleşmiş halinden elde edilen sayı)
Dünya ile ahenk içinde olmak ve aynı zamanda insanlarla iş birliği yapmak ikiyi yaşam amacına götürür.

İfade biçimindeyse; (ad ve soyadınızdaki sesli sessiz tüm harflerin sadeleşmiş halinden elde dilen sayı) insanları bir araya getirecek meslekler seçmelidir. Ekip liderliği gibi, insanlarla uyum ve ahenk içinde çalışabileceği işler gibi.

Ruh güdüsünde İse; (ad ve soyadınızdaki sesli harflerin sadeleşmiş hali)
insanlarla bir arada, ahenk içinde olmak ikileri mutlu eder. Uyum, ahenk içinde çalışma, müzik, ritim, iş birliği motive eder.

Kurs Resmi

Kurs Önizlemeleri

5/5
5/5

İlgili Diğer Yazılar

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: