5 RAKAMI- E N W

5 rakamı doğum tarihinizin toplamının sadeleşmiş halinden elde ediliyorsa (örneğin 31.05.2021= 3+1+5+2+2+1=14=1+4=5 gibi); 5 numara doğum tarihinizde; 5-14-23 (doğum günü numarası) ise ve 5 numaranın ait olduğu yukarıda belirtilen harfler herhangi bir isminizde görünüyorsa, özellikleri sizin için geçerlidir.

Harflerin aşırı yoğunlukları da yoklukları kadar, baskın ve negatif enerjisine eğilimlidir.

Leonardo da Vinci’nin insanı merkeze yerleştirdiği “Vitruvius Adamı” (Akıl İnsan) eserinde bize insanı bir yıldız olarak tanımlamasından çok önce, 5 rakamı Babil Tanrıçası İştar ve onun Roma mitindeki paraleli Venüs ile ilişkilendirilmişti.

5, Mayalar için de oldukça önem teşkil eder. İnsan elinin beş parmağı; vücudun iki kol, iki bacak, baş gibi beş ucu bu rakama adanmış bir gizemdir. Kolları ve bacakları dışa açılmış olarak bir daireye yerleştirilmiş insan, bir beşgenin beş noktasına yaklaşır ve her nokta ikinci en yakın komşusuyla birleştirilirse bir pentagram oluşur. Yunanca “beş çizgili” anlamına gelen pentagrammon’dan türeyen kelime, birleşik beş köşeli yıldız olarak betimlenir. 4 köşe, 4 element ve tepe noktasında insanın doğası olan ruh yer alır.

Numeroloji sayı şemasının ortada bulunması, 5 sayısının tanımlamasında; iki dünya arasında, dikeyden yataya, gökten yere dengeyi bulmasını temsil eder. Neredeyse eşit bir karışımından biçimlendirilen yıldız işaretli pentagramın 5 noktasını, insan figürü için bir katman olarak düşündüğümüz zaman bu enerjinin bağımsızlık ve özgürlük bahşettiğini görürüz.

Bağımsızlık dışsal olarak gerçekleştiği gibi içsel anlamda hem ruh hem de zihin açısından da özgürlük kişiliğinizin anahtarıdır.

5 aynı zamanda duyu ve fiziksel bedeninin farkındalığı yolunda bize ışık utar.

Hız, iletişim, değişim, seyahat, teknoloji alanlarıyla ilişkilidir. Eğer bir 5 iseniz ilerici düşünen parlak zihinlere, yaratıcı ve yenilikçi yönleri kullanabilme yeteneklerine sahipsiniz. Özgürlük, değişim ve iletişim de diğer nitelikleriniz arasındadır.

5, hayatınızın ve doğanızın doğal bir parçası olan değişimin sayısıdır. Değişim adeta yaşamınızın vazgeçilmez zorunluluğudur. Gerçek bir bağımsız olarak özgürlük duygusu ise esastır. Sürekli çeşitliliğe ve değişime ihtiyaç duyarsınız, mütemadiyen hareket halindesinizdir. Değişim ve çeşitlilik gerçekleşmezse en büyük korkunuz olan can sıkıntısı yaşantınıza hakim olur, bunun neticesinde hareketsizleşir ya da yıkıcı alışkanlıklar edinebilirsiniz. Bu nedenle yeninin peşinde koşarsınız. Bu yetenek ve fırsat bolluğunun getirdiği özgürlükle, hayatı heyecan verici ve verimli bir biçimde kullanırsınız. Geleneklere uymayan, heyecan bağımlısı bir 5 olarak yeni deneyim, seyahat, yeni ufuklar, uzak rotalar, macera, yeni yerler, lezzetler, yeni fırsatlar, farklı insanlarla ve hayatlarla tanışmak… Tüm yaşamı doya doya deneyimlemek sizin yolunuzdur.

5 numara hızlı düşünce ve eylemdir. En dinamik ve en enerjik bir şekilde bedensel ve zihinsel olarak hızlı hareket edersiniz. Beklenmedik her şey dikkatinizi çeker, onu yakalar ve uyum sağlama kabiliyetinizle kolayca yaşamınızda devamlılığı sağlarsınız. İşleri kendi yöntemlerinizle yapmayı seversiniz. En önemlisi, küresel bir bilince sahip olduğunuzdan, özgürlüğünüzün gelişmesine izin verildiği takdirde yenilikçi fikirlerinizi dünyaya sunabilir ve az yürünen yolda fark yaratabilirsiniz. Sözel iletişiminizin gücü farklı dillerde de kendini gösterdiği gibi, iletişim kabiliyetiniz iş dünyası çerçevesinde sözleşmeler şeklinde kendini gösterir.

Hareket sizin için bir ihtiyaçtır. Her şeyden önce de hareket özgürlüğüne ihtiyaç duyarsınız, çünkü özgürlük bunun için esas olan değerlerden biridir. Hatırlatmak istediğim, aşırı hızlı doğanızın acelecilikle birleştiğinde, dikkatsizliğe ya da unutkanlığa kaçmamasıdır.

Özgürlükle ve değişimle büyürsünüz. Bağlanmak, kontrol edilmek, kontrol altına alınmak veya herhangi bir rutine sıkışıp kalmak size göre değildir. Rutinden, kendini tekrarlayan her şeyden nefret edersiniz. Daha çok “an”ı yaşamanın etkisi altındasınız.

Yarın ya da tahmin edilemez olarak gördüğünüz gelecek hakkında çok fazla endişe etmez, yaşamın zorluklarını pek ciddiye almazsınız. Bu yaklaşımınız ise başkaları tarafından umursamaz görünmenize sebebiyet verir.

5 NUMARA POZİTİF ÖZELLİKLER

ÖZGÜRLÜK, YENİLİK, KEŞFETME, KEYİF, HAZ, YURTDIŞI, MEDYA, YABANCI DİL, MERAK, HEVES, MAYMUN ZİHİN, SOSYALLEŞME, AKSİYON, HAYAT TECRÜBESİ, DENEYİM, MACERA, ADRENALİN, ÇOK YÖNLÜLÜK, GURME, DEĞİŞİM, GEZGİN, DEVRİMCİ, HAZIRCEVAP, ARZU, HEYECAN, İLETİŞİM, TROİT, ELEŞTİRMEN, ŞOVMEN, REKLAM, KÖPRÜ OLMAK,  HALKLA İLİŞKİLER, HABERLEŞME, FARK YARATMAK, İNSAN KAYNAKLARI, ADAPTASYON, GAZETECİLİK, PAZARLAMA, ÇİNGENE, ŞAMAN, KIZILDERİLİ, GÖÇEBE, ASTRAL, MUCİT, HOBİLER, ÇAĞIRIŞIMLAR, TERCİH, EGZANTİRİK, BOHEM,  AZ YÜRÜNEN YOL

5 NUMARA NEGATİF ÖZELLİKLER

CAN SIKINTISI, MAYMUN İŞTAHLILIK, ŞEHVET, ESRAR, ZİHİNSEL HİPERAKTİVİTE, KONSANTRE OLAMAMA, ACELECİLİK, ŞİKAYET, SORUMSUZLUK, HAYLAZLIK, YARIDA BIRAKMAK, GAZA GELMEK, STRES, PATAVATSIZLIK, ZEVKSİZLİK, KLOSTROFOBİ, KURALSIZLIK, BAĞLANMAMA, ÇAPKINLIK, BOĞAZA DÜŞKÜNLÜK, DİKKATSİZLİK, TUTARSIZLIK, FEVRİLİK, SANSASYONELLİK, CİNSEL SAPKINLIK

SAĞLIK

5 duyuyu temsil eden 5 rakamınızın, sırasıyla duyularınız ile bağlantıda olan sağlık durumlarını izleyelim. İletişimin rakamı 5, başta kendinizle olan içsel diyaloğunuz olmak üzere, başkalarıyla da dışsal iletişimi harika bir şekilde kullandığınızı ve kontrol ettiğinizi gösterir. Sosyalleşmeyi, hayattan keyif ve haz almayı seven biri olarak sizin için iletişimde bulunmak rahat ve kolaydır. Konuşmayı, sohbet etmeyi seversiniz. Yapıcı ve pozitif iletişimden uzaklaştığınız durumlarda, tiroit ve boğaz ile bağlantıda olan rahatsızlıklar ne yazık ki mümkün hale gelecektir. Tiroidin sadece boğaz ile bağlantısından ziyade, büyüme ve gelişme hormonları, adet ve menopozu dengelemek ile ilgili de görevleri vardır. Dolayısıyla çocukluktan yetişkinliğe, olgunluğa ve ileriki yıllarda yaşlılığınıza dair sağlıklı bir gelişim sürdürdüğünüzü söylemek mümkündür.

İyi bir konuşmacı olmanızın yanı sıra iyi bir dinleyici olduğunuzunda göstergesidir numaranız. Tam tersi dinlememek ise başkalarının anlattıklarına ilgi ve saygı göstermediğinizi işaret ettiği gibi, fiziksel olarak sağlığınızda işitme ve kulak enfeksiyonu problemleri olarak tezahür edecektir. 

Dinlemediğiniz zamanlarda kendinize zarar verdiğinizi bilmelisiniz. 5’in keyif ve haz duygularınızla en uyumlu olan tat alma duyunuza değinebiliriz. Şamanik arketipinizden gelen yiyecek ve içeceklerin lezzetlerinin gerçek tatlarına ulaşmak sizin en büyük hazzınızdır. Kilo almamaya dikkat edin… Ayrıca hiperaktif doğanız, öğün atlamaya olan meylinizi işaret eder. İyi beslenmemek, 5’in olumsuz başka unsurlarıda dahil olduğunda, alerjiler ve cilt sorunları yaşatabilir. Sağlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz. Hiperaktif doğadan bahsetmişken, meraklı zihniniz de keza bu tür tabiatınızın bir parçasıdır. Dikkat edilmesi gereken nokta, iyi bir uyku çekmektir. Aşırı zihin faaliyetiniz, uykusuzluk çekmenize neden olabilir.

Elbette 5′ in çok yönlülüğü, hobileri, hevesleri çokçadır. Tüm becerikliliğiniz ve çeşitliliğinizle, duyularınızdan aldığınız heyecan ve arzularınızla, eller ve parmaklardan tüm enerji akar. Enerjinin bloke olduğu durumda ise boyun, omuz, kollarda tutulma ve ağrılar baş gösterir.

YASALAR

ŞİMDİKİ AN YASASI

Geleceğin endişesinden uzak ve geçmişin olmadığı, hemen şimdi buradaki anın kabulüyle gelen “şimdiyi yaşamaktan bahseder. Çünkü gerçekte sahip olduğumuz, sadece şimdiki andan ibarettir. Esasında geçmiş ve gelecek, bizim zihinsel kalıplarımız tarafından yaratılmış iki kavramdır. Geçmişte yaşanılan bir deneyimden üzüntü duyarak ve varsayımsal gelecek için kaygı taşıyarak, bu iki sonsuz ve soyut kavramı zihinlerimizde olumsuz bir yapı içerisinde canlı tutuyoruz. Oysa “şimdi”de bu negatif duygular yer almaz. Bir kez sahip olduklarımızın “şimdi”de olduğunun bilincine vardığımızda, bu yasayı en yüce şekilde uygularız. Goethe’nin dediği gibi; ‘Şimdiki anın bir Tanrıça olduğunu hatırlamalıyız.”

DÜRÜSTLÜK VASASI

İletişimin rakamı olan 5 için dürüstlük yasası son derece önemlidir. Dürüstlük, sözlük anlamında “yalan ya da aldatılmanın reddi” tanımı ile açıklanır. Dolayısıyla ister iç ister dış dürüstlük olsun tüm iletişim biçimlerinde, başta kendimize karşı dürüst bir iletişim içerisinde olmak, hatta derin bir biçimde kendimizi aldatmadan, kendimizin gerçekleriyle yüzleşmek ve tüm negatif duygularımızdan arınmış olarak kendimizi gizlemeden iç gerçekliğimizi kendimize itiraf etmek ve tanımaktan bahseder. Kendimize karşı dürüst iletişimin neticesi ise aynı dürüstlükle güvenilir bir dışa dönük ifade şeklinde yansıyacaktır. Çünkü ancak kendimize karşı dürüst olduğumuzda başkalarıyla dürüstçe konuşabilir veya hareket edebiliriz. Böylelikle dürüstlük yasası ile uyumlu olarak, kendimizi ve yaşamımızı aydınlatırız.

SES YASASI

Ses, havada dalganın titreşimlerdir ve var olan her şey titreşir. Dolayısıyla her canlı bir ses titreşimine sahiptir. Deepak Chopra der ki; “Ses, barış ve esenlik duygusunu getirmenin yanı sıra; insanları sevindiren, ağlatan ve hatta bazı durumlarda öldüren kuvvetli bir güçtür.” Bununla birlikte Su Kanunu kitabından iyi ya da kötü sesin, insan ruhunu olumlu ya da olumsuz nasıl etkilediğine dair yapılan araştırmalardan yola çıkarak örnek vermek istiyorum. İnsan bedeninin yüzde 70’i neredeyse sudan oluşuyor. Su ile yapılan deneylerde, negatif bir sesin hatta kelimenin bile su moleküllerini aynı derece olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Öte yandan, yapıcı kelimeler ve iyicil frekanslara sahip sesler ise su molekülleri üzerinde olumlu bir etki bırakmıştır.

Ses titreşimlerinin su moleküllerini nasıl etkilediğine bu açıdan baktığımızda, ambülans sesinin neden bizi tedirgin ettiğini, bebeklerin klasik müzik eşliğinde nasıl mışıl mışıl uyuduğunu, bir şelalenin sesinde neden huşu içinde hissettiğimizi, doğanın titreşiminin ruhumuz üzerindeki iyicil etkisini ya da agresif müzikler neticesinde şiddetin neden arttığını, sesin ruhu nasıl tetiklediğini daha iyi anlayabiliriz. Ruhunuz üzerinde olumlu frekanslar yayan iyileştirme gücüne sahip seslerle çevrili olmak büyük önem taşır.

Öte yandan ses ile iyileşme deneyimleri; vokal sesler, armonik kalıplar, ilahiler, mantralar söylemek; modern çağımızda daha çok olumlamalar olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bunlar kadim zamanlardan gelen son derece etkili bir yöntemdir ve olağanüstü sonuçlar üretir. Evrenle bir ve uyum içinde olma, yeryüzünün ilahi ses frekansından yararlanma, ses ile iyileşme ve yasasından yararlanma aynı zamanda aşırı zihin faaliyetinizin durulmasına, alt benliğinizin dırdırlarının kesilmesine, sizinle beraber olan ilahi rehber ve meleklerinizin de fısıltılarını duymanıza olanak tanır. Kısacası zihninizde ve bedeninizde huzur bulmanın en güçlü yollarından biri ses yasasını uygulamaktır.

MESLEK

Seçtiğiniz kariyer yoluna yeni bağlantılar, insanlar ve farklı ileti im formları dahil olduğu sürece iyi ve mutlu olursunuz. Genellikle herhangi bir zamanda devam eden birçok projeye ve çok aktif sosyal ya amlara sahip olan 5 kişisi, satış odaklı işlerde gerçekten mükemmel olabilir.

Reklam, tanıtım, politika gibi iletişim becerilerinizi geliştiren ve insanlarla ilgili anlayışınızı kullanmanızı gerektiren herhangi bir meslekte yer edinebilirsiniz. Ruhsal açıklığınızı kullanıp insanları tarayarak onların duygusal ve zihinsel süreçlerine destek veren işlerle de uğraşabilir, bağımsız danışmanlar olabilirsiniz. Aynı zamanda artistik ve iletişimci yönünüzü kullanarak, sanatsal çerçevede seslendirmeyi, yazmayı, çizmeyi, boyamayı seversiniz.

Belirli eylemlerin veya yeteneklerinizin sonucu olarak medyanın ilgisini çekmeniz muhtemeldir. Şöhreti iyiye kullanın!

BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞINIZ POZİSYONLAR:

Serbest meslekler, bağımsız danışmanlar, küçük işletme sahipleri, tur rehberleri, uçuş görevlisi, arkeolog, seyahat acentesi sahibi, turizmci , gezgin, aşçı, iletişim uzmanı, dilbilimci, tercüman, yabancı dil öğretmeni, editör, edebiyat ajanı, kültür uzmanı, muhabir, detektif, öğretmen, yazar, oyuncu, drama eleştirmeni, müzisyen, dansçı, tiyatro yönetmeni-yapımcısı-yazarı-oyuncusu-eleştirmeni, sanat yönetmeni, reklamcı, influencer , YouTuber, blog yazarı, mobil uygulama ve oyun geliştiricisi , endüstriyel veribilimci, Iot uzmanı, veri detektifi, yapay zeka uzmanı, sentetik biyoloji uzmanı, yazılım geliştiricisi veya mühendisi halkla ilişkiler uzmanı, yaratıcı sanatlar, fotoğrafçı, radyo veya TV sanatçısı, gazeteci, matbaacı, yayıncı, köşe yazarı, haber spikeri, toplum muhabiri, animatör, medya ile bağlantılı meslekler, satış görevlisi-promosyoncusu-direktörü , çağrı merkezi görevlisi, satış-pazarlama uzmanı, müşteri temsilcisi, ihracatçı-ithalatçı , dışişleri uzmanı, müfettiş, ulaşımcı, yatırım komisyoncusu, politikacı, avukat , temsilci pozisyonlar, yönetici, mucit , konuşmacı, girişimci , madenci, araştırmacı , nakliyeci, kurye , işveren.

E HARFİ
E harfiyle kendini gösteren “enerji” kelimesi, enerjik bir titreşim yaydığı gibi; mikro kozmos insanın, makro kozmos dünya enerjisiyle olan birlikteliğini akla getirir. Onu hatırlatan diğer bir kelime ise “elektrik” olabilir.
E harfine sahip olan varlıkların, elektrikle keşfedilen tüm medya ve teknolojik durumları iyi kullandıklarını görürüz. Yokluğu ise geleneksellikle kuşanan monotonluğa işaret eder.

“Egzotik” de E’nin titreşim kelimelerinden olabilir. E, yeni ve sıradışı keşifleri kucaklamayı sever. Negatif durumunda ise rutin bir hayatı gözler önüne serer.

Heyecanlı, güzel ve besleyici E’nin yokluğunda ortaya çıkan stres ise negatiftir.

Özgürlük, iletişim, duyular ve değişime yatkın bir yapısı vardır. Özgürlük beraberinde macera ve seyahati getirdiği gibi, olumsuz durumunda klastrofobik çerçevede kendini kapama durumunu yaşatabilir. Değişimle büyüyen E, bu durumdan uzaklaştığı an, yeniden değişip dönüşeceği alanlar yaratma ediminde olmalıdır.

Duyuların derin duyarlılığına sahip E; gerek 5 duyu gerek rüyalar gerekse astral yolculukları iyi kullanan bir varlık olarak karşımıza çıkar. Negatif durumda ise rüya ile gerçeği ayırt edememenin getirdiği dengesizlikle karşılaşılırız. Dünya ile uyumlanamama hali varlığın dünyevi anlamda duyularını beslemesi gerektiğini hatırlatır. Öte yandan E, beş duyuyla beraber alkol, ilaç, uyuşturucu, aşın cinsellik gibi negatif durumlara karşı dikkatli olmak konusunda da uyarır.

Son derece meraklı ve ilerici görüşe sahip olsa da aşırı zihinsel faaliyetlere meyletn1emesi önem taşır. Mükemmel iletişimci olan 5’in eksenindeki E, iletişim noktasında önce kendimize sonra çevremize karşı olumsuz yönleri kullanmamak gerektiğini hatırlatır.

N HARFİ

5’in 1-9 sayı grafiğinde en ortada olduğunu göz önüne alırsak, sayısal enerjinin en dengeli harfidir. Varlığın dengesini bulması temel amaçtır. Yokluğunda denge kaybı vardır, o dengeyi bulmayı da zorlaştırır.

5’in duyusal hassaslığı bu harfin yokluğu ya da aşırı yoğunluğunda olağandışı, beklenmedik ya da rahatsız eden enerjilerle çevrili kendini soyutlama ve hayalperestlik halini ortaya çıkarır.

Mutlu bir harf olan N, negatifliğinde keyif ve haz alma durumundan uzak olacaktır. Yeni deneyimlerin keşfinde ve peşinde olması ise yaşamına mutluluğu geri getirecektir.

Boğazı temsil eden N, dünyevi anlamdaki beslenme ve boğaza düşkünlüğü tanımladığı gibi, “nirvana”ya dair olan manevi beslenme ve meleklerle olan iletişim boyutuyla da bağlantılıdır. Manevi beslenmeyle ulaşılan içsel sakinlik durumu, harfin yokluğunda strese sebep olacaktır. Her duruma uyarlanabilen N, “nötr” kelimesini aklımıza getirir.

Harfin yokluğu tutuculuğu, yeniliklere kapalılığı ve rahatlık alanından çıkamama durumunu gözler önüne serer.

5 rakamının etkisinde olmak, özgürlük güdüsüyle beraber seyahat sever ve maceraperest olmayı da beraberinde getirir. Yokluğunda ise aşırı köklenme ve sabit olmakla beraber, varlığa monoton bir yaşam sunar. Özgürlük ve seyahat kavramı, daha spiritüel bir açıklamayla, 5’in temsili ve N’nin sezgiselliğiyle birleştiğinde, tıpkı E’deki gibi astral seyahate açık olma durumunu açıklar. Başka alemleri keşfetmekle birlikte gelen aydınlanmayı ancak bununla berber negatifte aşırı zihinsel hiperaktiviteyi yaşatabilir. E’nin de deneyimlettiği bu aşırı bilişsellikte ona yolu bulmak sizin için iyi olabilir.

W HARFİ

5 titreşiminin enerjisini taşıyan W harfi için “deneyimlemek” esas olaydır. Yaşamınız çeşitlidir. Çünkü olabildiğince deneyimlemek ve tecrübeleriniz neticesinde eleyerek ihtiyacınız olan sürekli değişimi yaşamak için buradasınız. İçsel ve dışsal deneyim ve değişim arzusu, hayatınızın birçok farklı alanlarında meraklı doğanızı ve çok yönlü kişiliğinizi açığa çıkarır. Yeni olan her şeye çekilirsiniz. Her şeyi merak ediyor ve hayatın tüm yönlerini tatmak istiyorsunuz. Neye teşebbüs ederseniz, onu hemen yapmak istersiniz. 

Yeni şehirler, insanlar, tatlar, faaliyetler seyahat, macera, heyecan vb hepsine dahil olmak sizi besle r. Ayrıca 5’in uyarlanabilirlik niteliğine sahip biri olarak, ayrım yapmaksızın her tür kişi­ ye, koşula ve duruma adapte olursunuz. Uyarlanabilir olmak, kendi çeşitlilik ve becerikliliğinizden yararlanmak harika özelliklerinizdir. Ancak abartılması durumunda ya da olumsuz bir bağlamda kullanmak, çeşitlilikle ve çok yönlülükle gelen dağınıklık haline dikkat çeker. 

Aşırılıklara kaçmamaya özen göstermeli, dikkatsiz davranmamalı, güçlü amaç ve duygularınızı göz ardı etmeden kararlı olmayı unutmamalı ve asla yarıda bırakıp hiçbir şeyden vazgeçmemeli ya da hiçbir şeyi ertelememelisiniz. Gösterişi, çekiciliği ve manyetikliği temsil eden W harfi kişiliğinize de aynı başlıkları ekler.

Manevi düzlemde, bilgelik ve öğretmeyi içinde barındıran harf, dünyevi düzlemde duyulma isteğinizle kelimelere olan yatkınlığınızla iyi gelişmiş bir karakterde, olağandışı gücün göstergesi olarak karşımıza çıkar. “Wisdom” yani “bilgelik” kelimesini hatırlatan harf, iyi bir iletişimci olarak bildiklerinizi yaydığınızı söyler. Bilgileri ve kendinizi mükemmel ifade ettiğinizi, teşvik edici sohbet ve iletişim durumları yarattığınızı ve tüm bu iletişimsel yaratıcı yeteneklerinizi de kullandığınızı gösterir. Olumsuz yönde ise iletişim zayıflığı kaçınılmazdır.

Özgürlük ve kısıtlanmamak sizin için çok büyük önem taşır. Bu harfe sahip biri olarak hem ruhsal hem zihinsel hem de fiziksel olarak aktif, özgür, tanınan bir kişi olduğunuzu ve hızlı hareket eden her şeye karşı zaafınız ve hırslarınızın sınırsız olduğunu gösterir. Mümkün olduğu kadar sosyal ve aktif durumlara dahil olmayı seversiniz. Hızlı düşünürünüz. Büyük riskler almaya yönelirsiniz. 

Olumsuz tarafta ise yüksek zekanızı yeri geldiğinde dengeleyerek iç huzuru sakinleştirmeli, strese girmektense her şeyin keyfini çıkararak yerine getirmenin önemini hatırlamalısınız.

Harfin aşırı yoğunluğu ya da yokluğu ise negatif enerjisinde 5’in kaderi olan özgürlüğün tam tersi olan kendini hapsetmeyi ifade eder ve bununla beraber gelen sıkıntılı, bağımlı bir profil çizer. Dinamik olmayı öğrenme gerekliliğin göstergesidir. 5 duyunuzu canlandırmak için açık havada vakit geçirmenin faydasınıda işaret eder.

Kaynak: Numeroloji kitabı

Bir Sonraki Yazı için: 6 NUMARA – F O Ö X yazısını okumak için TIKLAYINIZ…

İlgili Kursa Ulaşmak İçin “ Temel Numeroloji 1. Modül (Temel Seviye)” Kursuna Tıklayarak tüm bilgilere ulaşabilir yepyeni bir yetkinlik kazanabilirsiniz. Ayrıca Bu kursu aldığınızda ve tamamladığınızda “Uluslararası Onaylı Islak İmzalı Sertifikanızda” Kargo ile Adresinize gönderilecektir. 

Kurs Önizlemeleri​

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın