Dünya Tarihinde En Ünlü Astrologlar- Müneccimbaşılık

Gökyüzü evleri 12 burcu kapsar;
Özel bir harita vardır. Yıldızların belirli ev ve burçları vardır. Yıldızların yani gezegenlerin yerleşkeleri özellikle Güneş zamanlı haritalarda önemli konuma sahiptir. Astroloji astronomiden faydalanan sosyal bir bilim dalıdır. 

Doğum haritaları bizim bu güçlü etkileri doğru değerlendirmemiz kendi potansiyelimizi başarıya götürecek yolu doğru zamanda belirleyip ortaya koymamızı sağlar.

Örneğin ikiz çocukların bile doğum haritası birbirinin aynı değildir. 4 dakika farkla doğan çocuklar tek yumurta ikizi aynı fizik bedene sahip bambaşka karakterlere sahiptir.
Her haritada olumlu, olumsuz gezegen yerleşimleri vardır. Astrolojinin hisle, sezgiyle uzaktan yakın alakası yoktur.

Kaldeliler döneminde başlayan Sümerler, ondan sonra Babil ve günümüze kadar gelen bu sanatı bilimle birlikte doğru şekilde değerlendirmeliyiz. Kalde çöktüğünde astrolojik ve astronomik bilgiler türlü yerlere dağıldılar, bir bölümü Mısır’a ait, bir bölümünü Hindistan’a gitti, bir bölümü de eski Türk toprakları Harran’da önem kazandı.

Eski Mısır’da büyük güç sahibi rahipler astroloji sahip oldukları bilgilerle sakladılar, astrolojiden yararlanarak doğa olayları afetler, geçmiş ve gelecekle ilgili noktalarda benzerlik yasasından faydalanıp değerlendirmelerde bulundular. Onların görevi Güneş, Ay ve gezegenlerin hareketlerini izlemek ve kaydetmektir.

Ay’ın konumuna göre etkileri-gelgit hali;
Örneğin; Ay’ın gelgit hali suların yükselmesine sebebiyet veriyor, suların kabarması çekilmesine haber vermek, özellikle deniz kıyısında yerleşim yerleri ile ilgili alanlarda tehlikeleri bilinçli bir şekilde gökbilimden faydalanıp olumlu şekilde değerlendirdiler.
 
Örneğin ayın konumuna göre tohum ekmek, ağaç dikmek, hayvan kesmek, doğumlar, her zaman ayın doğduğu günden başlayarak Dolunay haline geldiği süre içerisinde yararlı olduğunu eski uygarlıklar incelemiş gözlemlemiş ve kayıt altına almıştır.

Astroloji eski Mısır’dan Araplara oradan eski Yunanlılara geçmiş ve daha sonra Roma İmparatorluğu’nda büyük bir önem kazanıp Avrupa’ya yayılmıştır. 

Hindistan’da ise astroloji en çok ilerlemiş noktadadır. Hala daha öyledir. Çin imparatorlarının saraylarında özel astrologlar bulunurdu.

Mektebi Fenni İlmi Nucmİlmi Felek – Müneccimbaşılık;
Tabii bu bizim kültürümüzde de var, Türk İslam kültüründe daha önce şamanlarda bulunuyordu. Özellikle Türk-İslam kültüründe İlmi Nucm, İlmi Felek, dünyadaki resmi ilk astroloji okulu Mektebi Fenni İlmi Nucm olarak Osmanlı’da kurulmuş ve bu okuldan çok yetişmiştir. Ömer Hayyamlar, Ali Kuşçular, Bibi Müneccimeler… Müneccime o dönemde bayan astrologlara verilen isimdir.

Astroloğun Farsça kelimesi müneccim, müneccimbaşılıktır;
Eski Yunanlılar, özellikle onlar mitolojik tanrıları ile bunu çok güzel betimlemişler ve dünya genelinde yayılmasına önderlik etmişlerdir. 

Türk kültüründe de astroloji çok önem görmüştür fakat en parlak çağı Avrupa tarafından kabul görüp, devlet yönetimlerinin parçası haline gelmesi ile oldu. Bunun yanında Almanya’da Fransa’da astroloji çok etkiliydi, astrologlarına danışmadan devlet adamları, büyük din adamları bugün günümüzde ve tarih boyunca böyle devam etmiştir. Papaların seçiminde bile astrologlar gökyüzüne rehberlik ettiler.

“Astroloji bilmeyen hekimin kendine hekim deme hakkı yoktur” ;
Bunun yanı sıra tıpla ilgilenen büyük üstatlar büyük ameliyatlarında daima gökyüzü enerjilerinden faydalanmış. Dünya tarihine geçmiş Zodyak adamı, kendisi astrolojiden faydaları ortaya koymuş ve Fransa’da bulunan bir tıp fakültesinde “Astroloji bilmeyen hekimin kendine hekim deme hakkı yoktur” demiştir.

Astrolojik doğum haritamızdaki her ev yaşamsal bir alan ilgili;
Bizim hayatımızdaki olaylara bakış açımız, bedendeki organlar, kilo alıp vermemiz, doğurganlığımız, cinsel seçimlerimiz, avukat olduğumuzda mı potansiyelimizi daha iyi ortaya koyabiliriz yoksa doktor olduğumuzdan mı? Seçimlerinde netleştirmekte bize yol gösteren bir portredir. Nasıl ki meteoroloji havanın yağışlı, karlı, ısısının yüksek veya düşük olduğunu gösteren belli bir sistemi kullanıyorsa, astrolojide astronomik verilerle yorumlarda bulunur. 

Kişi yağmur yağacak meteoroloji diyor, ister şemsiyenizi yanınıza alır ıslanmayız, istersek bunu dikkate almaz sırılsıklam oluruz ve şikayet etme hakkımız olmaz.

Dünyada bugüne kadar en ünlü astrologlardan biri Nostradamus’tu;
Nostradamus orta halli bir ailenin oğluydu fakat kendisi tıpta felsefede çok başarılıydı, özellik ve cüzzamla olan mücadelede önemli başarılara imza attı. 

Diğer astronotlardan farklı kılansa bugüne kadar saklanan ve hala günümüzde tam olarak bilemediğimiz, almanaklar, yaptığı haritalarla ilgili çalışmaları kendi oğluna dahi vermemesidir.
Bizim kültürümüzde de 0’ı bulan Harezmi, çok değerli bir astrologdu;
Nostradamus doktorluğa devam ederken her zaman gökyüzüne rehberlik etti. Daha sonra krallarla kraliçelerle resmi olarak gökyüzüne rehberlik etti. 

Her ne kadar bugün onunla ilgili tartışmalar söz konusu olsa da Kraliçe Catherine Nostradamus’u kendi makamında ziyaret edip hem kendisinin hem kralı doğum haritalarında çıkarmasını istedi. Kraliçeye eşiyle çocuklarının ne zaman ve ne şekilde tehditlerle karşı karşıya kalacağını söylediğinde kilise Nostradamus’a tepki gösterdi. 

Fakat o bilimin ince ayrıntılarını o kadar hakim bir astrolog, yargılandığı mahkemelerde bile mahkeme başkanının doğum haritası analizi gerçekleştirdiğinde, o bunun bir matematik olduğunu yaşayarak öğrendi.

Nostradamus’a ve Türk kültüründe baktığımızda Müştak Babalara, Ömer Hayyamlara, Gıyaseddin Cemşidlere her birimiz müteşekkiriz. Bizler Nostradamus veya üstatlar gibi olmak zorunda değiliz ama astroloji sisteminin nasıl ve ne şekilde ilerlediğini algılamamız gerekli. Özellikle bilim adamları ayla ilgili noktalarda, tıpta, özellikle ameliyatlarda mutlaka gökyüzü enerjilerinden faydalanmışlardır.

İnsanlık 21. yüzyılda bir uyanışa geçtiğinde astrolojinin önemi kaybolmaya başladı fakat son 10 senede yapılan çalışmalar, iyi eğitim kurumları astrolojinin astronomiden faydalanan sosyal bir bilim dalı olduğunu algılamamızı sağladı.

Kepler-astronomide 7 yasanın mucidi
Kepler; Astroloji ve astronomi üniversitelerine onun adının verilmesi, kendisi çok başarılı bir astronom ve astronomide 7 yasanın mucidi ve çok değerli bir astrolog olmasından kaynaklanmakta ama nedense biz Galileo’yu ve Kepleri sadece astronom kimlikleriyle tanımak isteriz. Hâlbuki onlar yaptıkları astrolojik çalışmalarda dünyaya yön vermişlerdir, bugünkü bilimi savunanlar engizisyon mahkemelerinde yargıladılar.

Teleskop olmasaydı gözlemler yapılamazdı, haritalardaki satma açılarını bilemez, kullandığımız ev sistemlerinin yerleşimleri hakkında en ufak bir bilgi sahibi olamazdık.

Kaynak: Dr. Şenay Devi

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın