Sosyal medyada paylaş

Merkabah auradan daha mı süptil yoksa daha mı katı?

Aura mı ince merkabah mı? Aura merkabahtan daha katı bir bedenimiz. Çünkü aura bizim elektromanyetik spektrumdaki varlığımız. 

Merkabah bizim İlahi Beden formumuzun geometrik şekli, yani ruhsal beden formumuz. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz; aura sülfürse merkabah civa. Çünkü insanların merkabahları kişiye göre değişmiyor. Ama auraları kişiye göre değişiyor. Yani bir arkadaşınızın aurası daha geniş olabilir. Bir başka arkadaşınızın daha daralmış olabilir aurası. Ama merkabah kişiye göre değişmiyor. Merkabahın boyutu belli bedeninizin etrafında. O yüzden civa. Merkabahın güçlü olmasının nedeni de İlahi Kaynak’ın enerjisi ve İlahi Bedenimizin şekli.

Yani hepimiz yıldızlara benziyoruz. Merkabah yıldız tetrahedron. Etrafımızdaki şekil bu.

Mantığı oturtmak için şöyle düşünebiliriz: Eril tarafın işlevi ne? Enerjisini erilden dişile doğru götürmesi gerekiyor. Erilden dişille birleştirmesi için. Dişil tarafımızdan dişilden erile doğru dönmesi gerekiyor ki enerjilerini birleştirsinler. Buradaki mantığı böyle oturtabiliriz. Sakral mudrayı tutarken nasıl yapıyorduk? Erkekteki sakral mudra; eril el altta, dişil el üstte olacak. Eril yanınız dişil yanınızı sarıyor.

Eril merkabah sağdan sola doğru dönüyor. Dişil merkabah soldan sağa doğru dönüyor. Bu sadece bilgi, çalışmayı yaparken bunu düşünmüyoruz.

Merkabahta toplam 18 nefesin ilk kısmı bedenimizdeki meridyenlerin arındırılmasıyla ilgili. Bedenimizdeki kanalları açıyoruz ilk kısmında. Bedenimizden geçen meridyenlerin parmaklarımızda çıkışları var. Mudraların şifalandırıcı etkisi, buradan geliyor. Mudralardaki tutuş başka bir kanal. Merkabahın ilk 6 nefesi, meridyenlerimizin kanallarını arındırmakla ilgili.

Meridyen ve Mudralar;
Başparmak akciğer meridyenidir.
İşaret parmağı kalınbağırsak meridyeni.
Orta parmak perikardiyum meridyeni.
Yüzük parmağı üçlü ısıtıcı meridyeni.
Küçük parmak da kalp ve ince bağırsak meridyeni.
Parmakların başka bölümlerinde de meridyenler var.
Başparmakta aynı zamanda mide ve dalak meridyeni de var.
İşaret parmağından mesane ve böbrek meridyeni de var.
Orta parmakta safra kesesi ve karaciğer meridyeni de var gibi.
Farklı farklı meridyenler geçiyor.
Bu meridyenleri arındırıyoruz çalışma esnasında. Her bir nefeste bir mudra tutuşu var.

Bu çalışmada ilk 6 nefesi geçeceğiz:

İlk nefes: Birinci mudra
Avuç içi yukarı, başparmak ve ilk parmak dokunsun.

İkinci nefes: ikinci mudra
Başparmak ve ikinci parmak dokunuşu.

Üçüncü nefes: üçüncü mudra
Başparmak ve üçüncü parmak birlikte.

Dördüncü nefes: dördüncü mudra
Başparmak ve dördüncü parmak birlikte.

Beşinci nefes, beşinci mudra, birinci mudranın aynısı. Başparmak ve ilk parmak birlikte.

Altıncı nefes, altıncı mudra, ikinci mudranın aynısı. Başparmak ve ikinci parmak birlikte

Çalışmayı yaparken her bir nefeste bir mudra çalışıyoruz. Merkabah çalışmasını 3 bölümde geçeceğiz. Bölüm bölüm yapmamızın nedeni; merkabahın önce birinci bölümünü alıştırıyoruz. O kadar fazla parametre var ki çalışma yaparken 1-merkabahın genişliği, 2- kalpte sürekli sevgiyi tutma, 3- nefesi eşit yapma. Önce birinci bölümde ustalaşıyoruz; ikinci bölüme geçiyoruz, ustalaşıyoruz; üçüncü bölümde ustalaşıyoruz.

Kanalları açarken nefes verme sırasında gözler yukarıya ve aşağıya çevriliyor;

Nefes verirken gözümüzü yukarıya alın çakramıza çeviriyoruz. Sonra gözleri aşağıya doğru çeviriyoruz. Çenemizdeki noktaya bakıyoruz. Nefes verirken gözler yukarıya. Gözler üçüncü göze doğru bir noktaya bakarsanız yaklaşıyor. Bir nevi gözleriniz birbirine yaklaşıyor şaşı gibi. Sonra aşağıya doğru bakarken de çenemize doğru bakıyoruz.

Nefes verirken hangi kısımda oluyor söyleyeyim: Gözler aşağıya yukarıya olduğunda merkabahınızın alt kısmından bu meridyendeki, bu kanal içinde Yaradan’dan uzak bütün titreşimlerin kanalın içinden temizlendiğini, aşağıya doğru gittiğini görüyorsunuz. O yüzden gözler yukarı aşağıya yaptığınız anda prizmanın alt kısmından Dünya’nın merkezine doğru o kanalın içindeki şeyleri Dünya’nın içine, rahime doğru gönderiyorsunuz. Rahim de şifalıyor onu.

Merkabahı yaparken merkabaha inen ışık spot gibi bir ışık. Hani gözünüzde bir çakar ya hani bazen başınız döner de gözünüz çakar. Merkabaha inen ışık öyle bir ışık.  Yukarıdan aşağıya doğru inen bir yapı değil. Sanki merkabahınızın hangi tarafına ışık iniyorsa çakar şekilde iniyor. Spot yanar gibi. İnen ışık elektrik beyaz bir ışık. Beyaz ama şimşek beyazı bir ışık.

Merkabahı yaparken birinci nefeste nefes alırken merkabahın üst kısmına ışık iniyor.

Eril rahman prizması. Nefes alırken merkabahın üst kısmı birden aynı bir spot gibi ışık iniyor. Nefes verirken merkabahın alt kısmına ışık iniyor.

Birinci nefeste olduğu için birinci mudra. Nefes alıyorsunuz, merkabahın üst kısmına flash gibi bir ışık iniyor. Nefes verirken bu sefer alt kısmına bir flash gibi bir ışık iniyor. Sonra gözler yukarıya aşağıya yapıyorsunuz. Gözler yukarıya bakıyor sonra aşağıya bakıyor, bu böyle 1 saniye gibi. Uzun tutmuyorsunuz gözlerinizi. Gözler yukarıya aşağıya yaparken bu meridyendeki şey kanalın içindeki kirlenmiş enerji Dünya’nın merkezine ama şu prizmanızdan sanki nabız atışı gibi Dünya’nın merkezine doğru, merkabahın alt ucundan Dünya’ya doğru akıyor. Bu kanalın içindeki Yaradan’dan uzak enerji Dünya’nın merkezine akıyor.

Birinci nefesi alıyorsunuz. Nefes alırken kalpte koşulsuz sevgi, onun tutuyorsunuz daima. 7-7 nefesi. Nefes alırken flash gibi bir ışık iniyor merkabahın üst kısmına, sonra nefes verirken flash gibi bir ışık iniyor merkabahın alt kısmına. Gözler yukarıya aşağıya yapıyorsunuz ve bu meridyendeki kirlenmiş ya da Yaradan’dan uzak enerji Dünya’nın merkezine doğru akıtılıyor.

Dünyanın merkezine doğru akıtılırken bazı Canlar diyor ki “Dünya’yı kirletmiyor muyuz?” hayır arkadaşlar. Dünya zaten  içindeki ışıkla bunu şifalandırıyor. Dünya’nın merkezine kirli enerjiyi göndermiyoruz yani. Orada zaten Dünya’nın merkezindeki ışık kaynağı bunu ışığa dönüştürüyor.

İkinci nefes ikinci mudra. Yine nefes alırken flash gibi bir ışık iniyor üst merkabahın üst kısmına. Nefes verirken yine alt kısmına flash gibi bir ışık iniyor. Bu sefer bu meridyendeki negatif enerji Dünya’nın merkezine doğru iniyor.

Sonra üçüncü nefes üçüncü mudra aynı şeyi yapıyoruz. Her bir nefeste bu mudraların şu meridyenlerin içerisinde bulunan kanalın içerisinde bulunan düşük titreşimli enerjiyi Dünya’nın merkezine gönderiyoruz. Merkabahın ilk kısmı kanalları açma kısmı. Bedeninizdeki ışık kanallarını açma kısmı diyebiliriz.

Bu arada dikkat ederseniz merkabahın ilk 6 bölümünde merkabahı döndürmüyoruz. Hangi merkabah ile çalışıyoruz? Duran merkabahla. Nötr merkabahla. 3. aşamada döndüreceğiz. Önce duran merkabahla çalışıp kanalları arındırıyoruz.

Soru:Normalde mesela ben iş yaparken dönüyorlar mı?

Cevap: Dönüyorlar evet. Çünkü merkabah aynı pranik tüp gibi bedeninizde var olan bir yapı. Siz iş yaparken de dönüyor. Belki çalışma yaptığınızdan daha yavaş dönüyor. Normalde çalışma yaptığımızda yaklaşık ışık hızına yaklaştıracağız dönüşü. Normal yaşamınızda yavaş yavaş dönüyor. Bir tanesi duruyor zaten.

Bu arada diyelim ki siz eril ağırlıktasınız, yaşamınızı eril ağırlıklı yaşıyorsunuz, merkabah dengesiz dönüyor. Yalpalıyor. Merkabahın sol tarafındaki daha hızlı dönüyor sağ tarafındaki yavaş dönüyor. Eğer dişil ağırlıktaysanız merkabahın bir tarafı sağa doğru dönen taraf, dişil taraf daha hızlı dönüyor, eril taraf daha yavaş döndüğü için merkabah böyle topaç, eşit olmaz da yalpalar ya aynen öyle dönüyor.

Eril ve dişil tarafınız güçlü ve denge halindeyse o zaman merkabahlarınız yalpalamadan eşit hızda dönüyor.

Normalde kalp atış hızınızda dönüyor. Hangi tarafa meyilli olduğunuza göre de değişiyor bu hızları. Eril tarafa mı meyillisiniz, dişil tarafa mı?

İleri Düzey Merkabah Çalışması İlk Altı Nefes Özeti

  • 18 nefeslik bir çalışma
  • Temel merkabaha göre en az bin katı ışık yayan bir çalışma
  • Merkabahı imajine etmek çok önemli
  • Merkabahın başından sonuna kadar koşulsuz sevgiyi kalbinizde tutmak merkabah çalışması yapmak kadar önemli
  • 7-7 veya 5-5 eşit nefesler alınıyor. Alırken aşağıdan yukarıya; verirken yukarıdan aşağıya doğru.
  • Üstüste 3 merkabah var, sola veya sağa dönen merkabahın farklı özellikleri var.
  • Merkabahta toplam 18 nefesin ilk kısmı (6 nefes) bedenimizdeki meridyenlerin arındırılmasıyla ilgili
  • Kanalları açarken nefes verme sırasında gözler yukarıya ve aşağıya çevriliyor. Nefes verirken gözümüzü yukarıya alın çakramıza çeviriyoruz
  • Merkabahı yaparken merkabaha inen ışık spot gibi bir ışık, şimşek beyazı

Kurs Resmi

Kurs Önizlemeleri

İlgili Diğer Yazılar

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: