Numeroloji Eğitiminde Rakamlar – 3. Ders

Merhaba bu online eğitimimizde ücretsiz eğitim al sitesi kullanıcılarına özel ücretsiz Numeroloji eğitim serisine devam ediyoruz. Bu eğitim serisini toplamda 6 derste öğreneceğiz. Bu online ders ücretsiz kurs serinin üçüncü dersidir. Serinin ikinci dersini kaçırdıysanız buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Bir sonraki dersi yazının altında bulabilirsiniz. Yazı ücretsiz eğitimler arasında reklamlar yer almaktadır. Sizlere bu hizmeti sunarken masrafları karşılamak adına reklamları tıklayarak bizlere destek olabilirsiniz.

Ücretsiz Numeroloji eğitimimiz de üçüncü ders ile devam ediyoruz. Bu dersimiz de ücretsiz eğitim al sitesi okurlarına Numeroloji rakamları ve Numeroloji sayılarının anlamlarını öğreneceğiz.

Numerolojide, her rakamın kafamızda resim oluşturmasına çalışıyoruz. Numeroloji kitaptan okunarak öğrenilen bir şey değil. Yorumlamakla, sayıların bize getirdiğini görebilmekle ilgili.

Hesaplama için; doğum tarihi, ad ve soyad gerekiyor. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33 rakamları var.

1 – BİR

Anahtar kelimeleri; liderlik, bağımsızlık.

Başlangıç, öne çıkma ile ilgili rakam, önde olan anlamına gelir.

Liderlik, yöneticilikle aynı şey değil. Lider vizyonu olan kişidir. Vizyonunuz ne kadar güçlüyse liderliğiniz de o kadar güçlü olur. Liderler vizyon kurar, insanları peşinden sürükler. Arkasında 1-2 kişi de olabilir. Atatürk’ün vizyonunun gerçekleşeceğine dair bir şüphesi yoktu.

“1” Ben demek daha çok. Başlangıçta liderler, “Ben”i ortaya çıkarmadan liderlik yapamazlar. Çoğu insan bunu yapmaktan geri durur. Kendinizi öne çıkarırsanız lider olabilirsiniz.

Öne çıkması için aynı zamanda bağımsız olması gerekir. Herhangi bir sisteme bağlı olan lider olamayabilir.

“1”in diğer kelimeleri; başatlık, önde olma, yaratıcılık, özgünlük.

Özgün olması gerekir, yeni şeyler başlatırlar. İnsanlar bunu görünce takip etmeye değer bulurlar.

Kendini bilmediği konumdaysa; olumsuz özelliklerini yaşar.

Olumsuz; bağımlı, taklitçi, kibirli, kendini beğenmiş, tembel, bencil, zayıf, korkak, övünen, sabit fikirli, sahip olan.

Yıkıcı tarafları; Kendini hiç gerçekleştiremezse diktatör, baskıcı, etik tanımaz.

Gerçek yaşam amacını ortaya koyamazsa bu özellikler ortaya çıkıyor. Vizyonu yoksa, Madem öne çıktım insanları kendi gücümle yöneteyim diyebilir. İçsel bağımsızlığını kazanamadığı için dışarıdaki insanların bağımsızlıklarını kısıtlar.

Pozitif yönleri açığa çıkaramadıklarında negatif taraflarını yaşıyorlar. Belki liderliği; önde olmak, yönetmek olarak görüyorlar. İnsanları sadece kendini ünlü kılmak için peşinden sürüklüyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün alt yaşam amacı 1. Aslında lider olmaya değil insanlığa hizmet etmeye gelmiş. Liderliği, buna gidecek araç olarak kullanmış. Alt yaşam amacı, ana yaşam amacına ulaşmak için basamak. 1’i kullanarak öne çıkıyor, sonrasına; hizmeti, sorumluluğu, birada olmanın güzelliğini, bütün insanlığın aile olduğunu göstermeyi amaç ediniyor, gerçekleştiriyor. O yüzden Yurtta Sulh Cihanda Sulh diyor. 

Asıl amacı; Türkiye’de bir şey oluşturmak değil, Dünya’da insanlığın birliğini göstermek. 23 Nisan bunun için var.

Mustafa Kemal Atatürk büyük vizyoner. Savaş içinde Maya Uygarlığı’nı araştırmak için Meksika’ya görevli gönderiyor. Tüm Dünya’yı kapsayan bir vizyon. Mu Kıtasını araştırtıyor.

1’ in yeni dünyada görevi; insanlığı yeni yollara götürecek vizyoner olmak. İnsanlığı, yeni bilince taşıyan vizyonerler. Onlar yeni fikirler üretecekler, insanları etraflarında toplayacaklar. Bunu yaparken ruhsal temeli kullanacaklar. Dünyayı, ruhsal seviyede birleştirici bir güç haline getirecekler. Dünyada birleştirici olmak, teklik üzerine çalışıyorlar, vahdet. 1, vahdet makamı.

2 – İKİ

Anahtar kelimeleri; ilişki ve işbirliği.

“1” ben derken 2 daha çok “sen” diyor. Çift rakamlar dışa dönük, insanların içinde, gruplar halinde. Oysaki 1’ler liderler, çoğu zaman yalnızlar. Vizyonlarına yoğunlaşmışlar.

2 Numeroloji sayısı toplum içinde, ilişkiler ve işbirliği ile ilgileniyor. Uyum, ahenk, diplomasi, fikir yürüten, dostluk, açık fikirlilik üzerine çalışıyor.

1 Numeroloji sayısı liderken, 2 Numeroloji sayısı liderin arkasındaki ekiple ilgilenen. Takım oyunlarında iyiler, grup çalışmalarında. 2’lerin insanları birleştirme gücü fazla. İnsanları birbirleriyle tanıştırıyor, biraraya getiriyor, grup oluşturuyor. 2 Numeroloji sayısına sahip olanlar, aynı potansiyele sahip, aynı hedefe doğru gidebilecek mevcut insanları biraraya getiriyor. Bu ücretsiz Numeroloji eğitimine devam ederken daha çok keşfetmeye devam edelim.

“2” dualite demek, ben ve sen var. 2’ler tamamen yükselirlerse dualiteyi ortadan kaldırıyor.

Yeni dünyada görevleri; dualiteyi ortadan kaldırmak. Bunu nasıl yapıyor? En iyi takım, grup nasıldır? Tek bir ses gibi olan. Öyle bir birlitelik, uyum var ki, tek ses gibi olursunuz.

Olumsuz: kararsız, ikilemde kalma, bazen duygusuzluk, aşırı duygusal, cesaretsiz, aşağılık kompleksi taşıyan, değersiz hisseden, ilgisiz, dikkatsiz.

Yıkıcı: hasta ruhlu, kaba, sahte, yalancı, kötümser.

Hitler, negatif taraftan ifade etmiş kendini. Biraraya getirmek konusunda çok güçlü. Hitler’in arkasında fanatikler vardı. Yüzde 90 sonuç ile seçim kazandı. Alman Halkı’nı tek ses haline getirmiş; negatif veya pozitif olarak değerlendirilebilir.

Ondan sonra özgürlük dalgası, 68 kuşağı çıkıyor. En büyük sebep Hitler. O, tüm Dünya üzerine çalışan bir liderdi, sadece Almanya değil. Bazen insanların özgürleşmesi için üzerlerinde baskı kurmak gerekiyor.

3 – ÜÇ

Anahtar kelimeleri; yaşama sevinci, ifade.

İfadenin her türlüsü; sanat, yazma, konuşma. Asıl amaçları; yaşamın güzelliklerini ifade etmek. Sanat yaparken mesaj verme kaygısı taşımıyor, sadece yaşamın güzelliğini gösteriyor. Natürmort resim gibi.

İfade gücü; hatiplik, sanat yeteneği. İnsanları keyiflendirmek için müzik yapar.

Spiker, tiyatrocu…

Yeni dünyaya; sevinç ve neşeyi getirenler olacaklar. Yaşamın her anının güzelliklerini önce kendi görecek, sonra gösterecek.

Normalde pozitif insanlar, optimist, girdiklere yere neşe getiren insanlar. İlham tarafları yüksek, yetenekli, hayal güçleri güçlü.

Olumsuz: ayran gönüllü, kaygılı, eleştirel, dedikoducu, yargılayıcı, gururlu, yüzeysel, abartılı, kibirli.

Yıkıcı: kıskanç, inatçı, hoşgörüsüz.

4 – DÖRT

Anahtar kelimeleri: düzen, süreç.

Kendini adama, sabır, tutarlı, güvenilir, sadık, dayanma gücü yüksek.

Bunlar rakamın getirdiği özellikler, aynı zamanda da çalışmaları. Sabrın ne demek olduğunu anlamak istiyorlar. 4 olup da Dünya’nın en sabırsız insanıyla da karşılaşabilirsiniz. Sabrın asıl anlamı; yolun keyfini çıkarmak.

4’lerin hayatları süreçler halinde. Bazı insanlar aniden başka bir yere geçer. Oysa 4’ler adım adım ilerler. Her şey süreçler halinde. Düzen takıntısı olabilir. Tam bir asker rakamı.

Olumsuz: kaba, dar görüşlü, sabit fikirli, kendini tekrarlayan, ayrıntılara takılan, dogmacı (katı inançlı), insanları sınırlayan.

4’ler her şeyi belirli bir kalıp içine sokmaya çalışıyor. Bu sebeple kendini ve etrafını sınırlayabilir.

Asıl amacı; evrenin düzenini kavramak. Normalde dünyayı düzene sokma dertleri var, görevleri var gibi. Aslında ruhsal olarak; kaosun içinde bile düzen olduğunu görmek istiyorlar.

Sabır ve teslimiyeti gerçekleştirebilirlerse, çok iyi tasavvufçu olurlar. Tasavvufa kendilerini adayabilirler.

4’lerde aidiyet var. Vatan önemli. Dünyada ait olduğu bir yer arıyor.

4 çift rakam, gruba dahil olmayı arzuluyor.

Yıkıcı: çok kaba, şiddet içerikli, insan dışı davranış sergileyen.

Dar görüşlü olduklarında; bir inanca, dogmaya fanatik boyutta inanıyorlar. Adandıkları yerden döndürmek zor oluyor.

09:00-17:00 mesai işi yaparlar, yerleşiktirler.

5-BEŞ

Anahtar kelimeleri; yapıcı özgürlük/özgürleşme, değişim-dönüşüm.

Yeni yerleri, yeni insanları keşif, seyahat, macera, özgürlük, zihinsel merak, hayat tecrübesi, sosyallik.

5’ler mesai işi yapamazlar. Rutin işler onlara göre değil. Düzenden ziyade; yeni yerler, insanlar keşfedeyim, seyahat edeyim derler.

Yeni dünyanın değişim-dönüşüm ustaları olacaklar. Başlangıçta, hayat amaçlarına ulaşmadan önce değişime dirençleri olabilir.

Olumsuz: sürüncemede bırakma, tutarsız, sansasyonel.

Yıkıcı: özgürlükleri kısıtlayan.

Kendi özgürlüğünü kısıtlayabilir. 5 olup da hareket edemeyen insanlar var.

Değişim dönüşüm baskısı varken bunları bastırırsa; çapkın, sapık, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olabilir.

Duygulardan, sınırlardan, değişime dirençten özgürleşmeleri çok önemli.

6- ALTI

Anahtar kelimeleri; aşk, hizmet, aile, yuva, sorumluluk.

Korumacılık, vicdan, adalet kavramı yüksek. İyi şifacı olurlar.

6’nin yaşamak istediği aşk. Başlangıçta mutlu olmadığı ilişkiler yaratıyor. Asıl aradığı ilahi aşk. Bunu Dünya’ya getirmek istiyor. İlahi Aşkı; fizik planda bir partner ile yaşamadığınız sürece anlayamıyorsunuz. 6’ların amacı, ilahi aşkı bu Dünya üzerinde deneyimlemek.

Önceleri; beklentiler, yargılar içeren bir sevgiyle aşk yaşıyor. Kendi içinde tamamlandığında ilahi aşkı buluyor.

Sorumluluk kavramını iyi algılamalılar. Genellikle başkalarının yaşam sorumluluklarını üzerlerine alıyorlar. Aslında sadece kendimizden sorumluyuz. Buraya kimsenin sorumluluğunu alarak gelmiyoruz. Onlara yardım edebiliriz, yanlarında yürüyebiliriz, ancak sorumlulukları bizde değil. Bu nedenle 6’lara bağ kesme çalışması önerebiliriz.

6’larda hizmet güdüsü var. Bir süre sonra hizmetçi haline geliyorlar. Bu ikisinin ayırımını yapmalılar. Hizmet edilir ancak yükleri alınmaz. Doktorun tedavi etmesi, duygusal yüklerini almaması gibi.

Yuva, aile kurmayı çok istiyorlar. Başlangıçta fiziksel anne ve babalarıyla sorun yaşayabiliyorlar. Çekirdek de olsa kendi ailelerini kuruyorlar. Aile 6’ları yükseltiyor.

Nihai amaçları ruh ailelerini bulmak. Burada ruhsal yakınlık içinde olduğumuz insanlar var. Bu kişiler bize belki ailemizden de daha yakın. Ruh Aileleri, Ruh Grupları diyoruz onlara.

6’lar en güçlü potansiyellerine; ruh aileleri ile ruhsal ilişkiler içinde olduklarında ulaşıyorlar. Bu nedenle evlenmek için evlenmemeliler, ruhsal bağları olmalı.

Yeni dünyaya İlahi Aşkı anlatanlar olacaklar. İçindeki aşkla şifalıyor, hizmet ediyor.

Olumsuz: kuruntulu, endişeli, her işe karışan, telaşlı, sempatik (üzerine alan), resmi, isteksiz yardım eden, despot.

Yıkıcı: şüpheci, köleleştiren (önce kendini), aile içi despot.

İnsanların yüklerini sürekli alıyorsanız, bir süre sonra öfkelenmeye başlarsınız. Hatta yardım etmek istemezsiniz.

  • Ücretsiz Numeroloji eğitimi dördüncü dersi olan Numeroloji Sayısı Yedi kısmını görmek için TIKLAYINIZ..

Melek Öztürk
Remkod-Rehber Eğitim Merkezi

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın