Astrolojide Birinci Ev Yükselen (ASC)

Evler klasik zamanlardan beri astrolojinin dört temel unsurundan biri olmuştur. Gezegenler, burçlar ve açılarla birlikte evlerin ekliptik üzerindeki 12 dilimli bölünüşü,

Çoğumuz evlerin yorumunu çalışmalarımızın başlarında ezberlemek ve uygulamayla bütünleştirmek için- papağan gibi tekrarlayarak öğreniriz. 

Öğreniriz ki;

  • 2. ev parayı temsil eder- neden? 
  • Hamilelik 5. evin konusudur- neden? 
  • Hapishane 12. evin,
  • Ölüm 8. evin, 
  • yolculuk 9. evin ve yine şu önemli soruyu sorarız: iyi ama neden?

Modern ev yöneticiliği teorileri arasında şimdilik gerçekten güvenilir sayılan sadece iki tane var. İlki, evlerin zodyak burçlarıyla bağlantılı olduğuna ve anlamlarını onlardan aldığına dair oldukça kolaya kaçan bir varsayımdır ve Ralph Holden tarafından The Elements of House Division kitabında ileri sürülür. Ralph Holden kitabında şu iddiada bulunur:

“Hem evler hem de burçlar; ister Koç, Boğaİkizler ister diğerlerinden herhangi biri olsun, burcun kendi doğasında olan aynı kavrama bakmanın iki yolunu temsil ederler… Dolayısıyla birinci evin temel anlamı ‘görünüş, mizaç, dış görüntü, davranış biçimi, sağlık, canlılık veya yaradılış durumu’ değil, aynı zamanda ‘Koç‘tur da. Bu, sonunda söylenmesi gereken her şeyi içerir.”
İlk prensiplere dönüş yoluyla gezegenlerin anlamı gösterdiklerini, burçların tanımladıklarını ve evlerin yeri ve gücü belirlediğini kabul edebiliriz. Bu şekilde, yani her birinin görevi kendine verildiğinde daha verimli çalışırlar; bu yüzden birinci ev dış görünüşe, mizaca, bakış açısına, duruş ve tutuma, canlılık ve sağlığa dair her şeyle ilgilidir ve Koç’la da, çoğumuzun hayal edebileceğinden çok daha az ilgisi vardır.

Burç ve ev anlamları arasında -örneğin birinci evin ve Koç’un kafayı, ikinci evin ve Boğa’nın boğazı göstermesi gibi- anatomik bir ilişkinin varlığına dayalıdır. Bu yüzden 17. Yüzyıl astroloğu William Lilly burçları evlerin ikinci göstergeleri olarak ifade etmişti ama, ikinci gösterge olarak verdiği gezegenlerin burç yöneticilikleriyle hiçbir ilgisi yoktu. Çalışmasında burçlarla evler arasındaki bağlantılara vücudun benzer bölümleri üzerindeki müşterek yöneticilik dışında özel bir önem verilmemişti. Evlerin anlamlarının kökeni üzerine yaygın kabul gören teori, onların (doğuşumuzu, ortaya çıkışımızı gösteren) Yükselenle başlayıp, bilinçdışı depoda geldiğimiz ve tekrar çözülerek geri döndüğümüz yeri gösteren12. evle sonlanan temel bir ‘yaşam döngüsünün’ sonucu olduklarını iddia eder.

YÜKSELEN (ASC): BİRİNCİ EV

Yükselen, ‘yaşam noktasını simgeler, çünkü Güneş buradan her sabah yükseldiğinde hayat veren sıcaklığım ve ışığım dünyaya gönderir.  Yükselen, geleneksel anlatıma göre ‘hayat, karakterin biçimlenmesi ve görünüş’ demektir. Bizim bu dünyada belirişimizi gösterir ve hayat, yaşayabilmemiz için bir beden gerektirdiğinden, Yükselen aynı zamanda bedenimizi de tamınlar. O, görünüşümüzdür ve aslımızın dışsal ifadesidir: bu ikisi fizyonominin, yani fiziksel formun ve karakteri yansıtan yüz ifadesinin prensipleridir.

Çoğu klasik astrolog Yükseleni temel karakterle olduğu kadar zihinsel kapasiteyle de ilgili görür. Burası ayrıca sağlığımızı, canlılığımızı ve hastalığı yenme azmine sahip olup olmadığımızı işaret eder. Güneş ışığı nedeniyle beyaz renk birinci eve atfedilir (William Lilly, bu evdeki kayıp bir nesnenin göstergesinin burayı soluk renkli olarak tarif ettiğini belir­tir). Işık hayatın sembolü olduğu için, bir dereceye kadar diğer evlerin ayırt edici özellikleri, açılar yoluyla Yükselene ulaşarak onun yaşam des­tekleyici niteliklerini kazanabilme yeteneklerine bağlıdır.

Tarih Boyunca Birinci Ev Bağlantıları

Manilius: Hayat ve karakterin biçimlenmesi; ilk yıllar; eğitim. Çocukların talihi ve ebeveynlerin duaları. Doğum sırasındaki durum; meslek, girişimlerin başarısı. Merkür’ün Tapınağı.

Diğerleri

(Klasikler): Hayat; beden, karakter; can.

Firmicus: Hayat ve insanın yaşamsal gücü. Karakterin temeli ve tüm doğuşun en önemli aşaması. Köşe noktası.

El Biruni: Ruh; hayat, hayatın uzunluğu. Terbiye, eğitim. Anayurt veya kişinin doğduğu yer.

Lilly:   Hayat; sağlık ve canlılık, bedenin şekli ve formu.

Modern: Kişilik. Yansıttığımız imaj. Dışsal davranışlar. Sağlık; Mizaç ve davranış tarzı

Yazar: Melek Öztürk

Şu yazılarda hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın